Tenesteeiningar

Samnanger kommune er administrativt organisert i ein såkalla to-nivå modell. Kommunen har hatt denne organisasjonsforma sidan 1996.


Kommunen har i dag 11 sjølvstyrte einingar.

Bruk menyen til venstre for nærare informasjon om den einskilde eininga.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 04.09.2017