HeimDigital postkasse

Digital postkasse

Slik vel du digital postkasse

Digital post erstattar dei fysiske breva i postkassen din. Digital post og e-post er ikkje det same.

Her har me samla informasjon om korleis du kan registrere deg, enten du er privatperson eller bedriftsleiar.

Privatpersonar

Som privatperson kan du sjølv velje korleis du ønskjer å ta imot brev frå kommunen. Du kan velje mellom dei digitale postkassane Digipost og e-Boks, eller reservere deg og framleis få papirbrev i postkassen din.

Digital post er gratis, tryggare enn annan postgang og tilgjengeleg på pc, smarttelefon og nettbrett. Dessutan er det lettare å ta vare på og finne att viktige brev, når dei ligg i ei digital postkasse.

Slik skaffar du deg ei digital postkasse

  1. Leit fram den elektroniske ID-en din, til dømes kodebrikka til din BankID. Du må identifisere deg før du kan velje digital postkasse.
  2. Avgjer om du vil ha Digipost eller e-Boks. Du kan enkelt velje på Vel digital postkasse | Noreg.no (norge.no).

Når du har oppretta ei postkasse hos Digipost eller e-Boks, hamnar den digitale postkasseadressa di automatisk i eit nasjonalt kontaktregister. Du får ein SMS som stadfestar valet ditt, og er klar til å ta imot digital post frå Samnanger  kommune.

Trykk her for å gå til ei side med spørsmål og svar om digital postkasse.

Næringsliv

Bedrifter kan ikkje reservere seg, og har berre eitt val: Du som driv næring vil få all post frå det offentlege på Altinn.

Kva må du som bedriftsleiar gjere?

Alle typar bedrifter må logge seg inn på www.altinn.no og registrere korleis dei ønskjer å få melding om eit nytt digitalt brev. Du kan registrere eit mobilnummeret, ei e-postadresse eller begge delar.

Normalt vil dagleg leiar vere registrert som brukar i Altinn. Skal andre i bedrifta handtere posten, må dagleg leiar gi vedkommande tilgang til bedrifta si meldingsboks i Altinn.

Kan eg reservere meg?

Ja, alle privatpersonar har rett til å reservere seg mot digital post. Ønskjer du å få breva frå kommunen på papir – i postkassa di, kan du ringe ID-porten sin brukarstøtte på grønt nummer 800 30 300 eller reservere deg på heimesida til www.norge.no.


Sist oppdatert: 20.04.2023
Publisert: 04.10.2019