Skip Navigation LinksFolkevaldportal > Folkevaldportalen > Møteinnkallingar, saksframlegg og møteprotokollar

Møtedokument kommunestyret og politiske utval

Her i Folkevaldportalen er det lagt ut møteinnkallingar/sakspapir og møteprotokollar frå kommunestyret, formannskapet, naturutvalet, kontrollutvalet m.fl. for perioden fram til 20.10.2020. 

For møte frå og med kommunestyremøtet 28.10.2020 tek kommunen i bruk ein eigen møteportal for folkevalde. Denne møteportalen krev innlogging, og vil berre vera tilgjengeleg for dei folkevalde. 

Møteinnkallingar og møteprotokollar for møte frå og med 28.10.2020 i kommunestyret, formannskapet, naturutvalet, kontrollutvalet og valstyret  vil i hovudsak ikkje verta lagt ut i Folkevaldportalen, men dei vil vera tilgjengelege i ACOS Innsyn: 


Nedanfor finn du lenker til møtedokument for kommunestyret, formannskapet og diverse utval/råd.  

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 23.10.2020
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering