Skip Navigation LinksFolkevaldportal > Folkevaldportalen > Møteinnkallingar, saksframlegg og møteprotokollar

Møtedokument kommunestyret og politiske utval

Her vert det frå og med november 2011 lagt ut møteinnkallingar/sakspapir og møteprotokollar frå kommunestyret og dei politiske hovudutvala (formannskapet, naturutvalet og utvalet for oppvekst og omsorg), samt for administrasjonsutvalet, kontrollutvalet og nokre andre utval/nemnder.   
 

Dokumenta vert publiserte med filnamn som gjer dei enkle å identifisera etter nedlasting til iPad (med programmet GoodReader).

Møteinnkallingar vert så langt som mogleg lagt ut som ei samla fil med alle sakspapir, inkludert vedlegg. Store vedlegg må i ein del tilfelle leggjast ut som separate filer.

Velg aktuelt utval frå lista nedanfor. 

_________________________________________________________________
Andre moglegheiter for nedlasting av møtedokument:


Acos innsynsmodul
Møteinnkallingar/sakspapir og møteprotokollar vert også publiserte i Acos innsynsmodul. Dette gjeld møte frå og med 2011. Gjeld følgjande utval: Kommunestyret, formannskapet, kontrollutvalet, naturutvalet, personal- og økonomiutvalet, utvalet for oppvekst og omsorg, valstyret og viltnemnda.

I Acos innsynsmodul har dokumenta filnamn som kan gjera dei vanskelege å identifisera etter nedlasting til iPad.

Saklister og møteprotokollar 2003 - 2010
Gjeld saklister og møteprotokollar for kommunestyret, personal og økonomiutvalet, naturutvalet og utvalet for oppvekst og omsorg. I perioden 2003 - 2010 vart ikkje møteinnkallingar eller saksframlegg publisert, berre møteprotokollar. Dokumenta har filnamn som gjer dei enkle å identifisera etter nedlasting til iPad.Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 27.04.2020
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering