M√łtedokument kommunestyret og politiske utval

Her vert det frå og med november 2011 lagt ut møteinnkallingar/sakspapir og møteprotokollar frå kommunestyret og dei politiske hovudutvala (formannskapet, naturutvalet og utvalet for oppvekst og omsorg), samt for administrasjonsutvalet, kontrollutvalet og nokre andre utval/nemnder.   
 

Dokumenta vert publiserte med filnamn som gjer dei enkle å identifisera etter nedlasting til iPad (med programmet GoodReader).

Møteinnkallingar vert så langt som mogleg lagt ut som ei samla fil med alle sakspapir, inkludert vedlegg. Store vedlegg må i ein del tilfelle leggjast ut som separate filer.

Velg aktuelt utval frå lista nedanfor. 

_________________________________________________________________
Andre moglegheiter for nedlasting av møtedokument:


Acos innsynsmodul
Møteinnkallingar/sakspapir og møteprotokollar vert også publiserte i Acos innsynsmodul. Dette gjeld møte frå og med 2011. Gjeld følgjande utval: Kommunestyret, formannskapet, kontrollutvalet, naturutvalet, personal- og økonomiutvalet, utvalet for oppvekst og omsorg, valstyret og viltnemnda.

I Acos innsynsmodul har dokumenta filnamn som kan gjera dei vanskelege å identifisera etter nedlasting til iPad.

Saklister og møteprotokollar 2003 - 2010
Gjeld saklister og møteprotokollar for kommunestyret, personal og økonomiutvalet, naturutvalet og utvalet for oppvekst og omsorg. I perioden 2003 - 2010 vart ikkje møteinnkallingar eller saksframlegg publisert, berre møteprotokollar. Dokumenta har filnamn som gjer dei enkle å identifisera etter nedlasting til iPad.Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 27.04.2020