Skip Navigation LinksFolkevaldportal > Folkevaldportalen > Møteinnkallingar, saksframlegg og møteprotokollar

Sakspapir formannskapet 2012 - 2014
Møte i formannskapet 03.12.2014
- Innkalling/sakskart (PDF 11,8 Mb) (PDF, 12 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,6 Mb) (PDF, 560 kB)


Møte i formannskapet 19.11.2014 og 20.11 2014
- Innkalling/sakskart (PDF 13,5 Mb) (PDF, 14 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 1,1 Mb) (PDF, 2 MB)Møte i formannskapet 22.10.2014
- Innkalling/sakskart (PDF 2,5 Mb) (PDF, 3 MB) 
- Møteprotokoll (PDF 0,1 Mb) (PDF, 732 kB)Møte i formannskapet 10.09.2014
- Innkalling/sakskart (PDF, 1,3 Mb) (PDF, 4 MB) 
- Møteprotokoll (PDF, 0,2 Mb) (PDF, 176 kB)

 


Møte i formannskapet 21.08.2014
- Innkalling/sakskart (PDF, 1,3 Mb) (PDF, 2 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,5 Mb) (PDF, 487 kB)


Møte i formannskapet 11.07.2014
- Innkalling/sakskart (PDF, 0,8 Mb) (PDF, 809 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,6 Mb) (PDF, 557 kB)


Møte i formannskapet 25.06.2014
- Innkalling/sakskart, PDF, 4,3 Mb) (PDF, 5 MB)
- Møteprotokoll (PDF,1,0 Mb) (PDF, 950 kB)


Møte i formannskapet 04.06.2014
- Innkalling/sakskart, PDF, 6.2 Mb) (PDF, 7 MB)
- Tilleggsinnkalling. Sak 038/14 - Barnevernssamarbeid. (PDF, 0,7 Mb) (PDF, 709 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 1,0 Mb) (PDF, 732 kB)

Tilleggdokument i sak 035/14 (Økonomiplan 2015-2018):
- Strategi-/styringsdokument med utfyllande kommentarar (PDF, 0,7 Mb) (PDF, 735 kB)


Møte i formannskapet 29.04.2014
- Innkalling/sakskart (PDF, 15 Mb) (PDF, 15 MB)
- Møteprotokoll (PDF 0,1 Mb) (PDF, 152 kB)

 

Tilleggsdokument i sak 015/14 (Rekneskap 2013):
- Rekneskap 2013 - samla fil (PDF, 8 Mb) (PDF, 8 MB)


Møte i formannskapet 12.02.2014
- Innkalling/sakskart (PDF, 3,0 Mb) (PDF, 3 MB)
- Tilleggsinnkalling (PDF, 9,2 Mb) (PDF, 10 MB)
- Tilleggsinnkalling 2 (PDF, 2,5 Mb) (PDF, 3 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,1 Mb) (PDF, 132 kB)


Møte i formannskapet 05.02.2014
- Innkalling/sakskart (PDF, 0,9 Mb) (PDF, 903 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,1 MB) (PDF, 57 kB)


Møte i formannskapet 06.01.2014
- Innkalling/sakskart (PDF, 0,3 Mb) (PDF, 341 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,1 Mb) (PDF, 132 kB)


Møte i formannskapet 19.12.2013
- Innkalling/sakskart (PDF, 2,4 Mb) (PDF, 3 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,4 Mb) (PDF, 310 kB)


Møte i formannskapet (FO) 27.11.2013
- Innkalling/sakskart (PDF, 1,8 Mb) (PDF, 2 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,8 Mb) (PDF, 751 kB)


Møte i formannskapet (FO) 12.11.2013 og 13.11.2013
-
Innkalling/sakskart (PDF, 18,3 Mb) (PDF, 18 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,1 Mb) (PDF, 395 kB)


Møte i formannskapet (FO) 22.10.2013
- Innkalling/sakskart (PDF, 4,0 Mb) (PDF, 4 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,1 Mb)  (PDF, 115 kB) 
 

Møte i formannskapet (FO) 30.09.2013
- Innkalling/sakskart (PDF, 0,6 Mb) (PDF, 569 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,4Mb) (PDF, 400 kB)


Møte i formannskapet (FO) 10.09.2013
- Innkalling/sakskart (PDF, 6,3 Mb) (PDF, 7 MB)
  (Innkallinga vart oppdatert 05.09.2013. Oppdateringa gjeld sak 030/13).
- Møteprotokoll (PDF, 0,6 Mb) (PDF, 569 kB)


Møte i formannskapet (FO) 04.06.2013
-
Innkalling/sakskart (PDF, 11,9 Mb) (PDF, 12 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 1,2 Mb) (PDF, 2 MB)


Møte i formannskapet (FO) 23.04.2013
- Innkalling/sakskart (PDF, 18 Mb) (PDF, 19 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 1,6 Mb) (PDF, 2 MB)

To vedlegg, rekneskap 2012 og årsmelding 2012, kan også lastast ned som separate filer:
- Rekneskap 2012 (PDF, 2,6 Mb) (PDF, 3 MB)
- Årsmelding 2012 (PDF, 5,7 Mb) (PDF, 6 MB) 


Møte i formannskapet (FO) 08.03.2013
- Innkalling/sakskart (PDF 0,8 Mb) (PDF, 842 kB)
- Møteprotokoll (PDF 0,4 Mb) (PDF, 403 kB)


Møte i formannskapet (FO) 12.02.2013
-
Innkalling/sakskart (PDF 7,1 Mb) (PDF, 7 MB) 
- Møteprotokoll (PDF 0,7 Mb) (PDF, 736 kB)


Møte i formannskapet (FO) 28.11.2012
-
Innkalling/sakskart (PDF 7,3 Mb) (PDF, 839 kB)
- Møteprotokoll (PDF 0,6) (PDF, 625 kB)


Møte i formannskapet (FO) 06.11.2012
- Innkalling/sakskart (PDF 7,2 Mb) (PDF, 21 MB)
- Vedlegg til sak 064 - Rådmannen sitt budsjettframlegg (PDF 9,3 Mb) (PDF, 10 MB) 
- Tilleggssak - sak 068/12 (PDF, 0,2 Mb) (PDF, 149 kB)
- Møteprotokoll (PDF 1,8 Mb) (PDF, 2 MB)   


Møte i formannskapet (FO) 24.10.2012
- Innkalling/sakskart (PDF 11,5 Mb) (PDF, 12 MB)
- Vedlegg til sak 059 - Gebyrregulativ (PDF 0,4 Mb) (PDF, 2 MB)
- Vedlegg til sak 057 - Uttale frå Klubben Båtlag (PDF, 1,2 Mb) (PDF, 2 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,2 Mb) (PDF, 162 kB)


Møte i formannskapet (FO) 05.09.2012
-
Innkalling/sakskart (PDF, 6,5 Mb) (PDF, 7 MB)
- Notat - Bruk av steinmassar frå Tyssetunnelen (PDF, 801 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,6Mb) (PDF, 651 kB)


Møte i formannskapet (FO) 28.06.2012
-
Innkalling/sakskart (PDF, 2,0 Mb) (PDF, 2 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,1 Mb) (PDF, 106 kB)

Møte i formannskapet (FO) 06.06.2012
- Innkalling/sakskart (PDF, 5,3 Mb) (PDF, 6 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,5 Mb) (PDF, 460 kB)

Dokument som ikkje er med i innkalling/sakskart:
- Vedlegg i sak 038/12 - Finansiering utbygging Samn.heimen (PDF, 2,6 Mb) (PDF, 3 MB)
- Økonomirapport 1.tertial 2012 (PDF, 0,1 Mb) (PDF, 97 kB)


Møte i formannskapet (FO) 17.04.2012
- Innkalling/sakskart (PDF, 25,0 Mb) (PDF, 25 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,1 Mb) (PDF, 128 kB)


Korrigert versjon av vedlegget "Kommunerekneskap 2011"
Vedlegget "Kommunerekneskap 2011" i sak 024/12 i innkallinga/sakskartet ovanfor inneheld nokre feil på sidene under overskrifta "Hovudoversikt". Det er 11.04.2012 derfor laga ein korrigert versjon av vedlegget, der dei 5 sidene under overskrifta "Hovudoversikt" er endra.(Dersom fila med innkallinga er for stor til at du får lasta den ned, kan du lasta ned  innkallinga utan vedlegg frå Acos Innsyn. Denne versjonen av innkallinga er på 3,0 Mb)


Møte formannskapet (FO) 27.03.2012
- Møteprotokoll ( PDF 0,05 Mb) (PDF, 47 kB)
- Innkalling/sakskart (PDF 3,9 Mb) (PDF, 8 MB)


Møte formannskapet (FO) 08.02.2012
- Innkalling/sakskart (PDF, 2,1 Mb) (PDF, 3 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,2 Mb) (PDF, 192 kB)


Møte formannskapet (FO) 28.11.2011
- Innkalling/sakskart (PDF, 5,7 Mb) (PDF, 6 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,1 Mb) (PDF, 104 kB)


Møte formannskapet (FO) 10. og 11.11.2011
- Innkalling/sakskart (PDF, 2,2 Mb) 


Møte formannskapet (FO) 03.11.2011
- Innkalling/sakskart (PDF, 5,2 Mb) (PDF, 6 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,1 Mb) (PDF, 147 kB)

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 15.01.2015
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering