Skip Navigation LinksFolkevaldportal > Folkevaldportalen > Møteinnkallingar, saksframlegg og møteprotokollar

Sakspapir kommunestyret 2012 - 2014


 

 

Møte i kommunestyret (KS) 17.12.2014
- Innkalling/sakspapir (PDF 19,1 Mb) (PDF, 19 MB)
- Framlegg til møteplan for 2015 (PDF 0,2 Mb) (PDF, 224 kB) 
Ekspertutvalet for kommunereformen sin sluttrapport (PDF 2,0 Mb) (PDF, 2 MB)
- Delegert vedtak - Organisering av kommunen (PDF 2,4 Mb) (PDF, 3 MB) 
- Uttaler til framlegg til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 (PDF 0,3 Mb) (PDF, 332 kB)
- Uttale til framlegg til budsjett 2015 - FAU Foreldreutvala i dei kommunale barnehagane (PDF 0,1 Mb) (PDF, 178 kB) 
- Møteprotokoll (PDF 2,3Mb) (PDF, 3 MB)


Møte i kommunestyret (KS) 05.11.2014
- Innkalling/sakspapir (PDF 10,3 Mb) (PDF, 11 MB) 
- Ettersending av saksframlegg sak 057/14  (PDF, 186 kB)
- Møteprotokoll (PDF 0,4 Mb) (PDF, 417 kB) 
- Vedlegg til protokoll:
 Presentasjon Vannområde Vest (PDF 3 Mb) (PDF, 4 MB) 
  Presentasjon BKK (PDF 0,9 Mb) (PDF, 850 kB) 


Møte i kommunestyret (KS) 24.09.2014
- Innkalling/sakspapir (PDF, 9,6 Mb) (PDF, 10 MB) 
- Tilleggsinnkalling: Sak 055/14 - Søknad om permisjon frå kommunestyret ut kalenderåret 2014 (PDF, 0,4Mb) (PDF, 432 kB) 
- Møteprotokoll (PDF, 1,5 Mb) (PDF, 2 MB) 


Møte i kommunestyret (KS) 28.08.2014
- Innkalling/sakspapir (PDF, 8,8 Mb) (PDF, 9 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,9 Mb)  (PDF, 915 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 18.06.2014
- Innkalling/sakspapir (PDF, 13,8 Mb) (PDF, 14 MB)
- Sak 037/14 - Vedtak av plan - Områdereguleringsplan for Øvre Rolvsvåg Industriområde (PDF, 11,9 Mb) (PDF, 12 MB)
- Tilleggsinnkalling: Sak 043/14 - Uravstemming tariffrevisjonen 2014 (PDF, 1,6 Mb) (PDF, 2 MB)
- Sak 035/14 - Bruk av open programvare, korrigert versjon med tilråding (PDF, 2,0 Mb) (PDF, 2 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 3,2 Mb) (PDF, 4 MB)


Vedlegg til møteprotokollen:
- Ordføraren sitt svar på interpellasjon om bruk av EPC-kontrakter (PDF, 0,1 Mb) (PDF, 22 kB)
- Ordføraren sitt svar på interpellasjon om miljøsertifisering (PDF, 0,1 Mb) (PDF, 67 kB)
- Lysark frå presentasjon av kommunereforma (PDF, 1,1 Mb) (PDF, 2 MB)
- Rapport om kommunestorleik og lokaldemokrati (PDF, 1,1 Mb) (PDF, 2 MB)
- Rapport om grunnlaget for utbygging av småkraft i verna vassdrag (PDF, 1,8 Mb) (PDF, 2 MB)


Møte i kommunestyret (KS) 07.05.2014
- Innkalling/sakspapir (PDF, 22,6 Mb) (PDF, 23 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,4 Mb) (PDF, 373 kB)

Vedlegg som er lagt ut som eiga fil:
Rekneskap 2013 - samla fil. Vedlegg til sak 012/14 (PDF, 8 Mb).
Utgreiing frå advokat Harald Hove - endeleg versjon. Vedlegg til sak 025/14 (PDF, 1,7 Mb) (PDF, 2 MB) 
Folkehelserapport. Vedlegg til møteprotokoll (PDF, 1,6 Mb) (PDF, 2 MB)
Folkehelseprofil. Vedlegg til møteprotokoll (PDF, 6,4 Mb) (PDF, 7 MB)


Møte i kommunestyret (KS) 05.03.2014
- Innkalling/sakspapir (PDF, 7,5Mb) (PDF, 8 MB)
- Tilleggsinnkalling - sak 008/2014 (PDF, 0,5 Mb) (PDF, 508 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,3 Mb) (PDF, 324 kB)


Opplæringsmøte i kommunestyret (KS) 21.02.2014
- Innkalling (PDF 0,5 Mb) (PDF, 3 MB)


Møte i kommunestyret (KS) 18.12.2013 
- Innkalling/sakspapir (PDF, 15,9 Mb) (PDF, 16 MB)
- Sak 063/13 Budsjett 2014 - (PDF, 16,8 Mb) (PDF, 17 MB) 
- Møteprotokoll (PDF, 1,5 Mb) (PDF, 2 MB)
- Vedlegg til møteprotokoll  -  Tabellar budsjett 2014 (PDF, 0,5 Mb) (PDF, 511 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 06.11.2013
-
Innkalling/sakspapir (PDF, 6.1 Mb) (PDF, 6 MB)
- Tilleggsinnkalling (PDF, 2,5 Mb) (PDF, 3 MB)
- Interpellasjon vedr. teieplikt og hendingar i komm.styret 06.03.2013 (PDF, 0,1 Mb) (PDF, 682 kB).
- Brev frå Arbeidstilsynet datert 01.11.2013. Vedlegg til sak 056/13. (PDF, 0,1 Mb) (PDF, 21 kB)
- Møteprotokoll m/vedlegg (PDF, 2,1 Mb) (PDF, 3 MB)


Møte i kommunestyret (KS) 25.09.2013
- Innkalling/sakspapir (PDF, 19,3 Mb) (PDF, 19 MB)
- Statusnotat utbygging Samn.heimen - oppdatert 17.09.2013 (PDF, 0,4 Mb) (PDF, 401 kB)
- Særutskrift og endringsframlegg frå kontrollutvalet 17.09.2013 (PDF, 0,1 MB) (PDF, 75 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,3 Mb) (PDF, 284 kB)

Saksdokument som er gjort offentlege etter kommunestyremøtet 25.09.2013:
- Interpellasjon om brot på teieplikta - vedlegg til sak 047/13 (PDF, 0,1 MB) (PDF, 36 kB)
- Saksutgreiing frå setjerådmann - vedlegg til sak 047/13 (PDF, 0,3 MB) (PDF, 314 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 20.06.2013
-
Innkalling/sakspapir (PDF, 24,0 Mb) (PDF, 24 MB)
- Vedlegg til sak 034/13 - Endeleg plankart (PDF, 6 MB)
- Vedlegg til sak 034/13 - Planskildring med konsekvensutgreiing (PDF, 18 MB)
- Ettersendt vedlegg til sak 027/13 - Referat frå prosjektgruppemøte (PDF, 295 kB)
- Ettersendt vedlegg til sak 037/13 - Brev frå advokat Arve Hæreide (PDF, 375 kB)
- Ettersendt vedlegg til sak 037/13 - Brev frå Fellesorganisasjonen (PDF, 355 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 2,7 Mb) (PDF, 3 MB)


Møte i kommunestyret (KS) 15.05.2013
-
Innkalling/sakspapir (PDF, 18,1 Mb) (PDF, 18 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,9 Mb) (PDF, 139 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 25.04.2013
- Innkalling/sakspapir (PDF, 1,0 Mb) (PDF, 966 kB)
- Møteprotokoll  -  offentleg versjon (PDF, 0,5 Mb) (PDF, 442 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 17. og 18.04.2013
- Innkalling/sakspapir - offentleg versjon (PDF, 6,1 Mb) (PDF, 7 MB)
- Møteprotokoll - offentleg versjon (PDF, 6,6 Mb) (PDF, 7 MB)


Interpellasjonar (offentlege):
- Interpellasjon om utilbørleg press frå ordføraren (PDF) (PDF, 230 kB)
- Interpellasjon om inndragelse av delgert mynde til vedtak (PDF) (PDF, 334 kB)
- Interpellasjon om gildskap og gjennomgang av barnevernet (PDF) (PDF, 274 kB)
- Interpellasjon om åtvaring til rådmannen (PDF) (PDF, 235 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 06.03.2013
- Innkalling/sakspapir (PDF, 16,9 Mb) (PDF, 17 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,3 Mb) (PDF, 312 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 12.02.2013
- Innkalling/sakspapir (PDF, 1,2 Mb) (PDF, 2 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,6 Mb) (PDF, 598 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 18.12.2012
- Innkalling/sakspapir (PDF, 15,7 Mb) (PDF, 16 MB)
- Vedlegg til sak 086 - Budsjett 2013 (PDF, 10,2 Mb) (PDF, 10 MB)
- Møteprotokoll - endeleg versjon med retting i sak 092/12  -  (PDF, 0,8 Mb) (PDF, 792 kB)
- Møteprotokoll - utan retting i sak 092/12 (PDF, 0,6 Mb) (PDF, 596 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 13.11.2012
-
Innkalling/sakspapir (PDF, 20 Mb) (PDF, 20 MB)
- Vedlegg til sak 076 - Øystesevassdraget (PDF, 23 Mb) (PDF, 23 MB)
- Vedlegg til sak 077 - Overføring Vaksdalsvassdraget, (PDF, 9,3 Mb) (PDF, 10 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 1,7Mb) (PDF, 2 MB)


Møte i kommunestyret (KS) 25.09.2012
-
Innkalling/sakspapir (PDF, 15 Mb) (PDF, 15 MB)
- Ettersendt sak 073/12: Konsesjonssøknad (PDF, 0,1 Mb) (PDF, 74 kB)
- Møteprotokoll ( PDF, 0,4 Mb) (PDF, 443 kB)
- Vedlegg til møteprotokoll KS 25 september 2012 (PDF, 0,4 Mb) (PDF, 367 kB)Møte i kommunestyret (KS) 20.06.2012
- Innkalling/sakspapir (PDF, 28,2 Mb) (PDF, 28 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 4,2 Mb) (PDF, 5 MB)


- Store vedlegg som ikkje er lagt inn i fila med møteinnkallinga:
Møte i kommunestyret (KS) 02.05.2012
-
Innkalling/sakskart (PDF, 16,8 Mb) (PDF, 17 MB)
- Møteprotokoll (PDF,0,9 Mb) (PDF, 996 kB)

- Store vedlegg som ikkje er lagt inn i fila med møteinnkallinga: 
Møte i kommunestyret (KS) 22.02.2011
- Innkalling/sakskart + tilleggssakskart (PDF, 16 Mb) (PDF, 16 MB)
- Oversikt over vedlegg som ikkje er inkludert i fila Innkalling/sakskart
- Møteprotokoll (PDF, 0,3 Mb) (PDF, 336 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 15.12.2011
- Innkalling/sakskart (PDF, 11,1 Mb) (PDF, 22 MB)
- Oversikt over vedlegg som ikkje er inkludert i fila Innkalling/sakskart
- Møteprotokoll (PDF, 1,1 Mb) (PDF, 2 MB)


Møte kommunestyret (KS) 17.11.2011
- Innkalling/sakskart (PDF, 10,5 Mb) (PDF, 11 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,4 Mb) (PDF, 439 kB)

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 27.10.2019
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering