Skip Navigation LinksFolkevaldportal > Folkevaldportalen > Møteinnkallingar, saksframlegg og møteprotokollar

Sakspapir kommunestyret 2015
Møte i kommunestyret (KS) 17.12.2015
- Innkalling / sakspapir (PDF, 18 MB)
Møteprotokoll (PDF, 351 kB)
Vedlegg 1 til møteprotokoll: Grunngjeve spørsmål til ordførar (PDF, 129 kB)
Vedlegg 2 til møteprotokoll: Svar på grunngjeve spørsmål frå Sp (PDF, 534 kB) 
Vedlegg 3 til møteprotokoll: Budsjettskjema (sak 065/15) (PDF, 172 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 26.11.2015
Innkalling/sakspapir  (PDF, 6 MB)
- Vedlegg til sak 048/15 - Busetjing av flytningar (PDF, 341 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 675 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 21.10.2015
- Innkalling/ sakspapir (PDF, 13 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 488 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 14.10.2015
- Innkalling/sakspapir (PDF, 20 MB)
Møteprotokoll (PDF, 446 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 17.06.2015
- Innkalling/sakspapir (PDF, 22 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 2 MB)

Vedlegg til møteprotokollen: 
Orientering om lokaldemokratiundersøkinga (PDF, 2 MB)

Vedlegg til sak 013/15 - Årsmelding 2014:
- Årsmelding Samnanger kommune 2014 - endeleg versjon (PDF, 22 MB)


Møte i kommunestyret (KS) 20.05.2015
- Innkalling/sakspapir (PDF, 13 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 904 kB)

Vedlegg til sak 006/15 - Andre gongs handsaming av Kommunedelplan for småkraftverk - Endeleg vedtak:
- Småkraftplan del 1 (PDF, 6 MB)
- Småkraftplan del 2 (PDF, 7 MB)

Vedlegg til sak 008/15- Strategisk næringsplan for Bergensregionen:
- Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020. (PDF, 6 MB)
- Strategisk næringsplan for Bergensregionen -tiltak 2015-2016. (PDF, 4 MB)

Referatsak: Regional plan for attraktive senter i Hordaland - Viktig reiskap for utvikling av Hordaland:
- Informasjonsbrev (PDF, 83 kB)
- Plandokument (PDF, 10 MB)
 


Møte i kommunestyret (KS) 04.03.2015 
- Innkalling/sakspapir  (PDF, 7 MB) 
- Tillegg til KS: Interpellasjon (PDF, 127 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 246 kB)

Publisert av Marianne Soleng. Sist endra 30.12.2015
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering