Skip Navigation LinksFolkevaldportal > Folkevaldportalen > Møteinnkallingar, saksframlegg og møteprotokollar

Sakspapir kommunestyret 2016Møte i kommunestyret (KS) 15.12.2016
- Innkalling/ sakskart (PDF, 15 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 878 kB)

Vedlegg til møteprotokollen:
- Grunngjeve spørsmål - avtale (PDF, 116 kB)
- Svar på grunngjeve spørsmål - avtale (PDF, 104 kB)
- Kostnader til servicepensjon i 2017 og 2018 (PDF, 197 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 17.11.2016
- Innkalling/ sakskart (PDF, 22 MB)
- Interpellasjon (PDF, 240 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 849 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 29.09.2016
- Innkalling/ sakskart (PDF, 26 MB)
- Tilleggsinnkalling (PDF, 375 kB)
- Grunngjeve spørsmål - vasstilkopling (PDF, 204 kB)
Interpellasjon om TISA (PDF, 723 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 403 kB)

Vedlegg til møteprotokollen:
- Grunngjeve spørsmål om vasstilkopling (PDF, 204 kB)
- Svar på grunngjeve spørsmål om vasstilkopling (PDF, 369 kB)
- Interpellasjon om TISA (PDF, 723 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 30.06.2016
- Innkalling/ sakskart (PDF, 14 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 522 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 23.06.2016
- Innkalling/ sakskart (PDF, 18 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 696 kB)

Vedlegg til møteprotokollen:
- Grunngjeve spørsmål om gummigranulat (PDF, 156 kB)
- Svar frå ordføraren på grunngjeve spørsmål (PDF, 23 kB)
- Grunngjeve spørsmål om sprøyting langs kommunale vegar (PDF, 596 kB)
- Svar på grunngjeve spørsmål frå MDG om sprøyting langs kommunale vegar (PDF, 120 kB)
- Grunngjeve spørsmål om straumforsyninga på Bjørkheim (PDF, 270 kB)
- Svar på grunngjeve spørsmål frå Karl B Kollbotn Frp om straumforsyning Bjørkheim (PDF, 21 kB)
- Interpellasjon - kommunal næringsportal og netthastigheit i Rolvsvåg (PDF, 363 kB)
- Svar på interpellasjon frå Karl Kollbotn (PDF, 97 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 02.06.2016
Innkalling/sakskart (PDF, 2 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 200 kB)

Andre dokument/lenker: 
Lenke til kronikk i Aftenposten som det er vist til i saksframlegget i sak 029/16


Møte i kommunestyret (KS) 12.05.2016
- Innkalling/sakskart (PDF, 18 MB) 
- Møteprotokoll  (PDF, 1002 kB)


Tilleggsdokument:
Ekstra vedlegg til sak 013/16 (uttale frå kontrollutvalet til årsrekneskap 2015) (PDF, 28 kB) 
- Interpellasjon og grunngjevne spørsmål frå Framstegspartiet  (PDF, 318 kB) 
Ettersendt vedlegg til sak 027/16  (A-rundskriv 1/2016 frå KS om uaravstemming) (PDF, 733 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 03.03.2016
- Innkalling/sakskart (PDF, 13 MB)
- Tilleggsinnkalling (1)  (PDF, 334 kB)
- Tilleggsinnkalling (2) (PDF, 14 MB)
- Møteprotokoll  (PDF, 343 kB)

Vedlegg til møteprotokollen:
- Spørsmål til ordføraren (PDF, 59 kB)
- Svar på grunngjeve spørsmål til ordføraren (PDF, 23 kB)

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 03.02.2017
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering