Skip Navigation LinksFolkevaldportal > Folkevaldportalen > Møteinnkallingar, saksframlegg og møteprotokollar

Sakspapir kommunestyret 2017


Møte i kommunestyret (KS) 13.12.2017
- Innkalling/ sakliste (PDF, 30 MB)
Møteprotokoll (PDF, 662 kB)

Vedlegg til møteprotokollen: 
Svar på grunngjeve spørsmål om gebyr til landbrukskontoret (PDF, 188 kB)
Grunngjeve spørsmål om kommunelastebil (PDF, 416 kB)
Svar på grunngjeve spørsmål om kommunelastebil (PDF, 191 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 16.11.2017
- Innkalling/ sakskart (PDF, 16 MB)
Møteprotokoll (PDF, 498 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 20.09.2017
- Innkalling/ sakskart (PDF, 10 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 732 kB)

Vedlegg til møteprotokollen:
- Svar på interpellasjon - Skulehagar (PDF, 218 kB)
- Svar på grunngjeve spørsmål - Timar til hjelpeundervisning (PDF, 249 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 15.06.2017
- Innkalling/ sakskart (PDF, 25 MB)
- Tilleggsinnkalling (PDF, 662 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 506 kB)

Vedlegg til møteinnkallinga:
- Interpellasjon frå Øyvind Strømmen (MDG) - Vasskuterkøyring (PDF, 427 kB)

Vedlegg til møteprotokollen:
- Svar på interpellasjon - Vasskuterkjøyring (PDF, 189 kB)
- Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017 (PDF, 11 MB)


Møte i kommunestyret (KS) 11.05.2017
 - Innkalling/ sakskart (PDF, 4 MB)
 - Møteprotokoll (PDF, 503 kB)

Vedlegg til møteinnkallinga:
- Interpellasjon frå Bygdalista - Leksefri skule (PDF, 505 kB)
- Interpellasjon frå Bygdalista - Deling av førsteklasse (PDF, 336 kB)
- Interpellasjon frå Martin Haugen (Bl) og Monica Tjønna (Sp) - Tilknytning til kommunal vassleidning (PDF, 425 kB)

Vedlegg til møteprotokollen:
-
Svar på interpellasjon - Deling av førsteklasse (PDF, 310 kB)
- Svar på interpellasjon - Leksefri skule (PDF, 321 kB)
- Svar på interpellasjon - Tilknytning til kommunal vassleidning (PDF, 204 kB)Møte i kommunestyret (KS) 16.03.2017
- Innkalling/ sakskart (PDF, 4 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 319 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 26.01.2017
- Innkalling/ sakskart (PDF, 8 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 337 kB)

Vedlegg til møteprotokollen: 
- Svar på interpellasjon - Strategiplan og stille i bero påkopling vatn. (PDF, 204 kB)

Publisert av Marianne Soleng. Sist endra 22.12.2017
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering