Sakspapir kommunestyret 2017


Møte i kommunestyret (KS) 13.12.2017
- Innkalling/ sakliste (PDF, 30 MB)
Møteprotokoll (PDF, 662 kB)

Vedlegg til møteprotokollen: 
Svar på grunngjeve spørsmål om gebyr til landbrukskontoret (PDF, 188 kB)
Grunngjeve spørsmål om kommunelastebil (PDF, 416 kB)
Svar på grunngjeve spørsmål om kommunelastebil (PDF, 191 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 16.11.2017
- Innkalling/ sakskart (PDF, 16 MB)
Møteprotokoll (PDF, 498 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 20.09.2017
- Innkalling/ sakskart (PDF, 10 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 732 kB)

Vedlegg til møteprotokollen:
- Svar på interpellasjon - Skulehagar (PDF, 218 kB)
- Svar på grunngjeve spørsmål - Timar til hjelpeundervisning (PDF, 249 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 15.06.2017
- Innkalling/ sakskart (PDF, 25 MB)
- Tilleggsinnkalling (PDF, 662 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 506 kB)

Vedlegg til møteinnkallinga:
- Interpellasjon frå Øyvind Strømmen (MDG) - Vasskuterkøyring (PDF, 427 kB)

Vedlegg til møteprotokollen:
- Svar på interpellasjon - Vasskuterkjøyring (PDF, 189 kB)
- Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017 (PDF, 11 MB)


Møte i kommunestyret (KS) 11.05.2017
 - Innkalling/ sakskart (PDF, 4 MB)
 - Møteprotokoll (PDF, 503 kB)

Vedlegg til møteinnkallinga:
- Interpellasjon frå Bygdalista - Leksefri skule (PDF, 505 kB)
- Interpellasjon frå Bygdalista - Deling av førsteklasse (PDF, 336 kB)
- Interpellasjon frå Martin Haugen (Bl) og Monica Tjønna (Sp) - Tilknytning til kommunal vassleidning (PDF, 425 kB)

Vedlegg til møteprotokollen:
-
Svar på interpellasjon - Deling av førsteklasse (PDF, 310 kB)
- Svar på interpellasjon - Leksefri skule (PDF, 321 kB)
- Svar på interpellasjon - Tilknytning til kommunal vassleidning (PDF, 204 kB)Møte i kommunestyret (KS) 16.03.2017
- Innkalling/ sakskart (PDF, 4 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 319 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 26.01.2017
- Innkalling/ sakskart (PDF, 8 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 337 kB)

Vedlegg til møteprotokollen: 
- Svar på interpellasjon - Strategiplan og stille i bero påkopling vatn. (PDF, 204 kB)

Publisert av Marianne Soleng. Sist endra 22.12.2017