Skip Navigation LinksFolkevaldportal > Folkevaldportalen > Møteinnkallingar, saksframlegg og møteprotokollar

Sakspapir kommunestyret 2018Møte i kommunestyret (KS) 13.12.2018
- Innkalling/ sakliste (PDF, 25 MB)
- Interpellasjon om vindkraft (PDF, 8 kB)
Møteprotokoll (PDF, 2 MB)
Vedlegg 1 til møteprotokoll - Grunngjeve spørsmål frå Frp (PDF, 546 kB)
Vedlegg 2 til møteprotokoll - Rådmannen sitt svar på grunngjeve spørsmål frå Frp (PDF, 581 kB)
Vedlegg 3 til møteprotokoll - Tilleggsdokument sak 053/18 - Uønska hending H17 (PDF, 417 kB)
Vedlegg 4 til møteprotokoll - Rapport frå Fjornes Holding AS - "Gjennomgang av kommunale virksomheter" (PDF, 2 MB)Møte i kommunestyret (KS) 08.11.2018
- Innkalling/ sakliste (PDF, 12 MB)
- Interpellasjon om matsvinn frå MDG (PDF, 194 kB)
- Interpellasjon om klimatiltak frå Sp (PDF, 9 kB)
- Interpellasjon om ordførarløn frå H (PDF, 185 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 518 kB)
- Vedlegg 1 til møteprotokoll - Svar på interpellasjon - Matsvinn (PDF, 241 kB)
- Vedlegg 2 til møteprotokoll - Svar på interpellasjon - Klimatiltak (PDF, 223 kB)
- Vedlegg 3 til møteprotokoll - Svar på interpellasjon - Ordførarløn (PDF, 330 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 13.09.2018
- Innkalling/ sakliste (PDF, 11 MB)
- Interpellasjon frå Frp (PDF, 115 kB) 
- Møteprotokoll (PDF, 4 MB)
- Vedlegg 1 til møteprotokoll - Lysark frå kurs med Deloitte (PDF, 3 MB)
- Vedlegg 2 til møteprotokoll - Svar på interpellasjon frå Frp (PDF, 212 kB) 


Møte i kommunestyret (KS) 14.06.2018
- Innkalling/ sakliste (PDF, 27 MB)
Møteprotokoll (PDF, 488 kB)
Vedlegg 1 til møteprotokoll - Svar på grunngjeve spørsmål frå Samnanger Frp (PDF, 635 kB)
Vedlegg 2 til møteprotokoll - Svar på interpellasjon frå Samnanger Krf (PDF, 288 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 26.04.2018
- Innkalling/ saksliste (PDF, 20 MB)
- Grunngjeve spørsmål - Prosjekt Skottebakken (PDF, 5 MB)
- Interpellasjon - Fairtrade (PDF, 183 kB)
- Interpellasjon - Fysioterapitenesta i Samnanger (PDF, 116 kB)
Møteprotokoll (PDF, 409 kB)
Vedlegg 1 til møteprotokoll  -  Svar på grunngjeve spørsmål om Prosjekt Skottabakken (PDF, 200 kB)
Vedlegg 2 til møteprotokoll  -  Svar på interpellasjon om Fairtrade (PDF, 270 kB)
Vedlegg 3 til møteprotokoll  -  Svar på interpellasjon om fysioterapitenesta (PDF, 272 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 22.02.2018
- Innkalling/ saksliste (PDF, 9 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 525 kB)

Publisert av Linda-Sofie Frøland. Sist endra 23.01.2019
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering