Skip Navigation LinksFolkevaldportal > Folkevaldportalen > Møteinnkallingar, saksframlegg og møteprotokollar

Sakspapir kommunestyret 2019Møte i kommunestyret (KS) 05.12.2019
- Innkalling (PDF, 13 MB)
- Interpellasjon frå KrF (PDF, 385 kB)
- Interpellasjon frå Frp (PDF, 393 kB)
Møteprotokoll (PDF, 2 MB)
Vedlegg til møteprotokoll - Svar på interpellasjon frå Frp om statleg finansiering av eldreomsorga (PDF, 177 kB)
Vedlegg til møteprotokoll - Svar på interpellasjon frå KrF om fritidskort til barn 6 til 18 år  (PDF, 432 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 24.10.2019
- Innkalling (PDF, 7 MB)
- Interpellasjonar (PDF, 731 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 865 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 17.10.2019
- Innkalling (PDF, 28 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 771 kB)
- Vedlegg til møteprotokoll - Svar på spørsmål - forureining i Gruvo og forsøpling i Hagabotnane (PDF, 434 kB)
- Vedlegg til møteprotokoll - Svar på interpellasjon - reguleringsplan Eikedalen (PDF, 505 kB)
- Vedlegg til møteprotokoll - Svar på interpellasjon - skattelegging av vasskraftverk (PDF, 437 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 22.08.2019
- Innkalling (PDF, 2 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 608 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 03.06.2019
Innkalling (PDF, 20 MB)
Interpellasjonar frå Frp (PDF, 866 kB)
Grunngjevne spørsmål frå Frp (PDF, 504 kB)
Møteprotokoll (PDF, 530 kB)
Vedlegg til møteprotokoll - grunngjevne spørsmål frå Frp inkl. svar frå rådmannen  (PDF, 62 kB)Møte i kommunestyret (KS) 04.04.2019
- Innkalling (PDF, 3 MB)
Møteprotokoll (PDF, 623 kB)

Vedlegg til møteprotokollen:
Svar på grunngjevne spørsmål frå kommunestyregruppa i Frp (PDF, 2 MB)
Brev frå fylkestannlegen om tannhelsetilbodet til innbyggjarar i Samnanger (PDF, 126 kB)

Referat frå kvalitetsdialog: 
Referat frå temaet "Korleis realisere idrettshall?" (PDF, 252 kB)
Referat frå temaet "Effektivitet vs kvalitet - heng dette saman?" (PDF, 509 kB)
Referat frå temaet "Korleis gjere Bjørkheim til eit meir attraktivt handselssentrum?" (PDF, 350 kB)
Referat frå temaet "Kva klimatiltak skal Samnanger kommune prioritere framover?" (PDF, 640 kB)


Møte i kommunestyret (KS) 21.02.2019
Innkalling/ sakliste (PDF, 61 MB)
- Tilleggsinnkalling  (PDF, 409 kB)
- Interpellasjon frå Frp - Tannlege (PDF, 255 kB)
- Interpellasjon frå Sp- Avviksmeldingar (PDF, 258 kB)
Møteprotokoll (PDF, 861 kB)

Vedlegg til møteprotokollen: 
Svar på interpellasjon om avviksmeldingar (PDF, 411 kB)

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 16.12.2019
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering