Skip Navigation LinksFolkevaldportal > Folkevaldportalen > Møteinnkallingar, saksframlegg og møteprotokollar

Sakspapir naturutvalet 2012 - 2014
Møte i naturutvalet (NAT) 26.11.2014
- Innkalling/sakskart (PDF 21,5 Mb) (PDF, 22 MB)
- Møteprotokoll (PDF 1,0 Mb) (PDF, 1012 kB)Møte i naturutvalet (NAT) 15.10.2014
- Innkalling/sakskart (PDF 29 Mb) (PDF, 29 MB) 
- Møteprotokoll (PDF 0,9 Mb (PDF, 927 kB)Møte i naturutvalet (NAT) 23.09.2014
- Innkalling/sakskart (PDF, 10,9Mb) (PDF, 11 MB) 
- Møteprotokoll (PDF, 0,6Mb) (PDF, 593 kB) Møte i naturutvalet (NAT) 03.09.2014
- Innkalling/sakskart (PDF, 21,6 Mb) (PDF, 22 MB)
-Tilleggsinnkalling - gjeld ettersendt sak 050/14 (PDF, 2,9 Mb) (PDF, 3 MB) 
- Møteprotokoll (PDF, 1Mb) (PDF, 932 kB)Sak til NAT 03.09.2014 der vedlegget ikkje er med i innkalling/sakskart:
(Vedlegget i denne saka kan lastast ned nedanfor)

Sak 048 - Offentleg ettersyn av reguleringsplan for Bruahaugen, Eikedalen GBNR 33/3, 35/5 m.fl (PDF, 25 MB)Møte i naturutvalet (NAT) 17.06.2014
- Innkalling/sakskart (PDF, 14,2 Mb) (PDF, 14 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,9 Mb) (PDF, 883 kB)Møte i naturutvalet (NAT) 21.05.2014
- Innkalling/sakskart - Del 1 (PDF, 25,4 Mb) (PDF, 25 MB)
- Innkalling/sakskart - Del 2 (PDF, 21,7 Mb) (PDF, 22 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,5 Mb) (PDF, 447 kB)

Saker til NAT 21.05.2014 der vedlegga ikkje er med i innkalling/sakskart:
(Vedlegga i desse sakene kan lastast ned nedanfor)

Sak 027 - Områdereguleringsplan for Øvre Rolvsvåg - Plankart (PDF, 6 MB)
Sak 027 - Områdereguleringsplan for Øvre Rolvsvåg - Planskildring (PDF, 5 MB)Møte i naturutvalet (NAT) 09.04.2014
- Innkalling/sakskart (PDF, 24,7 Mb) (PDF, 25 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,2 Mb) (PDF, 14 MB)Møte i naturutvalet (NAT) 19.02.2014
- Innkalling/sakskart - Del 1 (PDF, 20,7 Mb) (PDF, 21 MB)
- Innkalling/sakskart - Del 2 (PDF, 17,5 Mb) (PDF, 18 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,2 Mb) (PDF, 249 kB)Møte i naturutvalet (NAT) 09.12.2013
- Innkalling/sakskart (PDF, 24,2 Mb) (PDF, 24 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,4 Mb) (PDF, 355 kB)


Møte i naturutvalet (NAT) 27.11.2013
- Innkalling/sakskart (PDF, 12,6 Mb) (PDF, 13 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,3 Mb) (PDF, 300 kB)Møte i naturutvalet (NAT) 16.10.2013
- Innkalling/sakskart (PDF, 23,6 Mb) (PDF, 24 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 1,4 Mb) (PDF, 2 MB)Møte i naturutvalet (NAT) 03.09.2013
- Innkalling/sakskart, Del 1 - Sak 041 - 047/13 (PDF, 19,3 Mb) (PDF, 20 MB)
- Innkalling/sakskart, Del 2 - Sak 048 - 055/13 (PDF, 24,2 Mb) (PDF, 24 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,1Mb) (PDF, 87 kB)Møte i naturutvalet (NAT) 28.08.2013
-
Innkalling/sakskart (PDF, 8,1 Mb) (PDF, 8 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,4 Mb) (PDF, 362 kB)Møte i naturutvalet (NAT) 28.05.2013
- Innkalling/sakskart, Del 1 - Sak 027 - 033/13 (PDF, 29 Mb) (PDF, 29 MB)
- Innkalling/sakskart, Del 2 - Sak 034 - 038/13 (PDF, 21,1 Mb) (PDF, 21 MB)
- Tilleggsinnkalling - gjeld ettersendt sak 039/13 (PDF, 4 Mb) (PDF, 4 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 1,0 Mb) (PDF, 2 MB)


- Sak 028/13 - Områdeplan Bjørkheimsområdet (PDF, 28 Mb) (PDF, 28 MB)
- Sak 028/13 - Områdeplan Bjørkheimsområdet - Plankart (PDF, 5 Mb) (PDF, 5 MB)
- Sak 029/13 - Reg.plan Øvre Rolvsvåg Ind.område - Rasrapport (PDF, 7,3 Mb) (PDF, 8 MB)Møte i naturutvalet (NAT) 16.04.2013
- Innkalling/sakskart, Del 1 - Sak 012 - 016/13 (PDF, 28 Mb) (PDF, 28 MB)
- Innkalling/sakskart, Del 2 - Sak 017 - 026/13 (PDF, 26 Mb) (PDF, 26 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 1,0 Mb) (PDF, 969 kB)Møte i naturutvalet (NAT) 11.02.2013
 
- Innkalling/sakskart (PDF, 25,1 Mb) (PDF, 25 MB)
 - Møteprotokoll (PDF, 1,1 Mb) (PDF, 2 MB)

Saker til NAT 11.02.2013 der vedlegga ikkje er med i innkalling/sakskart:
(Vedlegga i desse sakene kan lastast ned nedanfor)

-Sak 002/13 - Ny dam kvitingsvatnet - Dispensasjon og uttale til NVE. (PDF, 4 MB)Møte i naturutvalet (NAT) 04.12.2012
-
Innkalling/sakskart (PDF, 22,1 Mb)  (PDF, 22 MB)
- Tilleggssak (PDF, 0,7 Mb) (PDF, 674 kB)
- Møteprotokoll (PDF, 1,1 Mb) (PDF, 2 MB)Møte i naturutvalet (NAT) 13.11.2012
- Innkalling/sakskart (PDF, 26 Mb) (PDF, 26 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,6 Mb) (PDF, 100 kB)Møte i naturutvalet (NAT) 30.10.2012
- Innkalling/sakskart (PDF, 19 Mb) (PDF, 19 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 1,1 Mb) (PDF, 2 MB)

Saker til NAT 30.10.2012 der vedlegga ikkje er med i innkalling/sakskart:
(Vedlegga i desse sakene kan lastast ned nedanfor)

- Sak 073/12 - Dispensasjon frå reguleringsplan (PDF, 3,9 Mb) (PDF, 4 MB)
- Sak 074/12 - Vaksdalsvassdraget/Samnangervassdraget (PDF, 9,3 Mb) (PDF, 10 MB)
- Sak 075/12 - Aldalselva kraftverk (PDF, 12,5 Mb) (PDF, 13 MB)Møte i naturutvalet (NAT) 11.09.2012
- Innkalling/sakskart (PDF, 20,6 Mb) (PDF, 21 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 1,8 Mb) (PDF, 179 kB)

Saker til NAT 11.09.2012 der vedlegga ikkje er med i innkalling/sakskart:
(Vedlegga i desse sakene kan lastast ned nedanfor)

- Sak 043/12 - Reg.plan Øvre Rolvsvåg industriområde (PDF, 18,8 Mb) (PDF, 19 MB)
- Sak 044/12 - Uttale konsesjonssak Øystesevassdraget m.m. (PDF, 23,6 Mb) (PDF, 24 MB)
- Sak 046/12 - Klage på vedtak om reguleringsendring FV 48 (PDF, 8,6 Mb) (PDF, 9 MB)
- Sak 055/12 - Dispensasjonssak bustadhus GBNR 24/298 (PDF, 12,5 Mb) (PDF, 13 MB)
- Sak 057/12 - Dispensasjonssak carport GBNR 19/7 (PDF, 3,8 Mb) (PDF, 4 MB)
- Sak 061/12 - Klage på delingssak GBNR 16/4 Liavegen (PDF, 4,8 Mb) (PDF, 5 MB)
- Referatsak - Lønnebakken bustadfelt - ulike problemstillingar (PDF, 3,1 Mb) (PDF, 4 MB)Møte i naturutvalet (NAT) 05.06.2012
- Innkalling/sakskart (PDF 12,9 Mb) (PDF, 13 MB)
- Innkalling/sakskart 2 (PDF 1,5 Mb) (PDF, 2 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,2 Mb) (PDF, 191 kB)

Dokument som ikkje er med i møteinnkallinga:
- Notat/referatsak Lønnebakken bustadfelt (PDF, 6,5 Mb) (PDF, 7 MB)Møte i naturutvalet (NAT) 30.05.2012
-
Innkalling/sakskart (PDF, 19,7 Mb) (PDF, 20 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 0,2 Mb) (PDF, 219 kB)

Dokument som ikkje er med i møteinnkallinga:
- Områdeplan Bjørkheim - Plankart m/merknader (PDF, 5 Mb) (PDF, 5 MB) 
- Revidert plankart (PDF, 4,9 Mb) (PDF, 5 MB)
- Revidert plankart - snudd rett veg og kjappare navigering i GoodReader(JPG, 9,2 Mb) (JPG, 10 MB)
- Revidert illustrasjonsplan (PDF, 332 kB)
- Reviderte føresegner (DOCX, 65 kB)
- Tillegg til oppsummering i saksutgreiinga (DOCX, 15 kB)
Møte i naturutvalet (NAT) 28.03.2012
-
Møteprotokoll (PDF, 0,2 Mb) (PDF, 229 kB)
Innkalling/sakskart (PDF, 23,1 Mb) (PDF, 23 MB)

Vedlegg som ikkje er med i møteinnkallinga:
- Oversiktskart Svartavatnet, vedlegg i sak 014/12 -  (PDF, 10,6 Mb) (PDF, 11 MB)

Dersom du får problem med å lasta ned innkallinga på grunn av at fila er for stor, kan du lasta ned innkallinga utan vedlegg i Acos Innsynsmodul.
Møte i naturutvalet (NAT) 06.02.2012
- Møteprotokoll (PDF, 0,2 Mb) (PDF, 224 kB)
- Innkalling/sakskart (PDF, 7,3 Mb)  (PDF, 8 MB)

- Store vedlegg som ikkje er lagt inn i fila med møteinnkallinga:


 

 

Møte naturutvalet (NAT) 30.11.2011
- Innkalling/sakskart (lagt ut i fleire filer pga mange store vedlegg)
- Møteprotokoll (PDF, 0,1 Mb) (PDF, 110 kB)

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 15.01.2015
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering