Skip Navigation LinksFolkevaldportal > Folkevaldportalen > Møteinnkallingar, saksframlegg og møteprotokollar

Sakspapir naturutvalet 2020

Møte i naturutvalet (NAT) 17.11.2020

  • For dei folkevalde i Naturutvalet vert møteinnkallinga og møteprotokollen lagt ut i kommunen sin Møteportal for folkevalde (mote.sing.no/samnanger/). Møteportalen krev innlogging og er berre tilgjengeleg for folkevalde. 
     
  • Møteinnkallinga/ saksdokumenta vil 10.11.2020 verta offentleg tilgjengeleg for alle i Acos Innsyn. Dette gjeld ikkje saksdokument som er unnatekne frå offentleg innsyn. 


Møte i naturutvalet (NAT) 13.10.2020
Møteinnkalling (PDF, 17 MB) 
Møteprotokoll (PDF, 165 kB)


Møte i naturutvalet (NAT) 01.09.2020
Møteinnkalling (PDF, 20 MB)
Møteprotokoll (PDF, 293 kB)


Ekstramøte i naturutvalet (NAT) 23.06.2020
Møteinnkalling (PDF, 17 MB)
Tilleggsinnkalling (PDF, 5 MB)
Møteprotokoll (PDF, 164 kB)
 

Møte i naturutvalet (NAT) 12.05.2020
- Møteinnkalling (PDF, 7 MB)
Møteprotokoll (PDF, 164 kB)


Ekstramøte i naturutvalet (NAT) 21.04.2020
- Møteinnkalling (PDF, 15 MB)
Møteprotokoll (PDF, 205 kB)


Møte i naturutvalet (NAT) 18.02.2020
-
Møteinnkalling (PDF, 21 MB)
- Vedlegg til sak 002/20 - Situasjonsplan (PDF, 5 MB)
- Vedlegg til sak 002/20 - Arealbruksplan (PDF, 9 MB)
- Møteprotokoll (PDF, 162 kB)

 

Sist endra 11.11.2020 09.03
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering