Skip Navigation LinksFolkevaldportal > Folkevaldportalen > Nyttige nettadresser

Nyttige nettadresser


www.samnanger.kommune.no
Informasjon om Samnanger kommune for innbyggjarar, tilsette og elles alle interesserte. Her finn ein for eksempel alle sakspapir og møteprokollar (unnateke dei som ikkje er offentlege) og planar.

www.fylkesmannen.no
Informasjon om fylkesmennene i Noreg. Her finn ein også linkar til alle kommunane, f.eks i Hordaland

www.hordaland-f.kommune.no
Informasjon frå Hordaland fylkeskommune.

www.ssb.no
Her kan ein finna nyttig statistikk som kan nyttast i ulike saker. Ein kan i Statistikkbanken setja saman sine eigne statistikkar i utruleg mange variantar. Ynskjer ein for eksempel å samanlikna Samnanger kommune med andre kommunar på ulike område, er dette staden å gå til.

www.ks.no
KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Ein nyttig stad å   oppdatera seg når det gjeld kva som går føre seg på kommunesektoren i Noreg.

www.stortinget.no
Her kan ein finna informasjon om dei sakene som vert handsam, informasjon om dei ulike representantane og dei ulike komiteane i Stortinget og mykje meir.

www.lovdata.no
Her kan ein gå inn i alle dei lover ein måtte ynskja å lesa. I tillegg kan ein mellom anna finna stortingsvedtak, forskrifter og dommar frå Høgsterett, Lagmannsrett og menneskerettsdomstolen.

www.norge.no
Dette er ei side der ein kan verta losa inn på det ein måtte ynskja av offentleg informasjon, både frå kommunar, fylker, Storting, departement osv.


Ei oppfordring til deg som lokalpolitikar:

Bruk Internett aktivt og leit fram informasjon som kan vera nyttig å ha med seg i arbeidet som lokalpolitikar. Kunnskapen er lett å bera! _

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 29.11.2011
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering