Overføring av kommunestyremøte på internett

Kommunestyremøta i Samnanger vert overført direkte på internett (Youtube).

I tillegg vert det lagt ut opptak etter møta. Opptaka vil vera tilgjengelege i eitt år etter møtedatoen. 

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 17.09.2020