HeimBarnehageFør skulestart

Før skulestart

Mange barn har barnehageerfaring før dei startar på skulen. Difor har me laga felles retningsliner for å sikre det gode samarbeidet. Rutinane skal gje barna og foreldra ein trygg overgang, og skulen tilgang til viktig informasjon.

 

Program for førskulebarna

  • Januar: Møte for føresette til alle førskulebarn 
  • Januar: 6 åringane vitjar 1. klasse
  • Februar: Innskriving
  • April: Bli-kjent-tur 1, ved Vassloppa barnehage
  • Mai: Bli-kjent-tur 2, Hagabotnane
  • Mai: Førskuledag
  • Juni: Bli-kjent-tur 3, Sætervika

 

Informasjon om barnet ditt

For å sikra ein god og trygg overgang for barnet ditt, vil barnehagen be om at du signerer eit samtykkeskjema som gjev avdelingsleiar i barnehagen lov til å dela informasjon med kontaktlærar på barneskulen.

Har barnet ditt særskilde behov, tar skulen initiativ til ei eiga vurdering i lag med deg som føresett for å sjå på moglege tiltak.

 

Vil du vita meir?

Rutinar ved overgang mellom barnehage og barneskule

Trykk her for å lese meir om skulestart


Sist oppdatert: 20.07.2022
Publisert: 30.05.2018