HeimBarnehagePrisliste

Prisliste

Prisliste kommunale barnehagar 2023

Full barnehageplass

Frå 1. januar 2023 kostar ein full barnehageplass (heildagsplass 5 dagar per veke) 3 000 kroner i månaden. Dette er ein maksimumspris som vert regulert av staten.  

Redusert barnehageplass

Prisar gjeldande frå 1. januar 2023: 

 • 80 prosent plass (heildagsplass 4 dagar per veke) = 2 400 kroner i månaden 
 • 60 prosent plass (heildagsplass 3 dagar per veke) = 1 800 kroner i månaden 
 • 40 prosent plass (heildagsplass 2 dagar per veke) = 1 200 kroner i månaden 
Enkeltdagar
 • Sal av enkeltdagar i barnehage  = 316 kroner per dag (inkludert mat)
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 

Du kan få redusert pris dersom du har fleire barn i barnehagen eller har låg inntekt.

Trykk her for å lesa meir om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Søskenmoderasjon
 • Du får 30 prosent prisreduksjon på barn (søsken) nummer to.
 • Du får 50 prosent prisreduksjon på barn (søsken) nummer tre og fleire.

Søskenmoderasjon gjeld berre betaling for opphald, ikkje for mat. 

Matpengar
 • Matpengar - 100 prosent plass = 345 kroner i månaden
 • Matpengar - 80 prosent plass = 276 kroner i månaden
 • Matpengar - 60 prosent plass = 207 kroner i månaden
 • Matpengar - 40 prosent plass = 138 kroner i månaden
Gebyr ved for sein henting
 • Gebyr ved for sein henting = 567 kroner per gong (ved henting etter kl. 16:30)

 

Prisliste kommunale barnehagar 2022

Full barnehageplass

Frå 1. august 2022 kostar ein full barnehageplass (heildagsplass 5 dagar per veke) 3 050 kroner i månaden. Dette er ein maksimumspris som vert regulert av staten.  

Redusert barnehageplass

Prisar gjeldande frå 1. august 2022: 

 • 80 prosent plass (heildagsplass 4 dagar per veke) = 2 440 kroner i månaden 
 • 60 prosent plass (heildagsplass 3 dagar per veke) = 1 830 kroner i månaden 
 • 40 prosent plass (heildagsplass 2 dagar per veke) = 1 220 kroner i månaden 
Enkeltdagar
 • Sal av enkeltdagar i barnehage  = 307 kroner per dag (inkludert mat)
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 

Du kan få redusert pris dersom du har fleire barn i barnehagen eller har låg inntekt.

Trykk her for å lesa meir om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Søskenmoderasjon
 • Du får 30 prosent prisreduksjon på barn (søsken) nummer to.
 • Du får 50 prosent prisreduksjon på barn (søsken) nummer tre og fleire.

Søskenmoderasjon gjeld berre betaling for opphald, ikkje for mat. 

Matpengar
 • Matpengar - 100 prosent plass = 335 kroner i månaden
 • Matpengar - 80 prosent plass = 268 kroner i månaden
 • Matpengar - 60 prosent plass = 201 kroner i månaden
 • Matpengar - 40 prosent plass = 134 kroner i månaden
Gebyr ved for sein henting
 • Gebyr ved for sein henting = 550 kroner per gong

Sist oppdatert: 21.12.2022
Publisert: 21.12.2022