HeimBarnehagePrisliste

Prisliste

Prisliste kommunale barnehagar 2024

Full barnehageplass

Frå 01.01.2024 kostar ein full barnehageplass (heildagsplass 5 dagar per veke) 3 000 kroner i månaden. Dette er ein maksimumspris som vert regulert av staten. 

Matpengar kjem i tillegg. 

Reusert barnehageplass
 • 80 prosent plass (heildagsplass 4 dagar per veke) = 2 400 kroner i månaden 
 • 60 prosent plass (heildagsplass 3 dagar per veke) = 1 800 kroner i månaden 
 • 40 prosent plass (heildagsplass 2 dagar per veke) = 1 200 kroner i månaden 
Enkeltdagar
 • Sal av enkeltdagar i barnehage  = 316 kroner per dag (inkludert mat)
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Du kan få redusert pris dersom du har fleire barn i barnehagen eller har låg inntekt.

Trykk her for å lesa meir om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Søskenmoderasjon
 • Søskenmoderasjon for barn (søsken) nummer to er 30 prosent.
 • For barn (søsken) nummer tre og eventuelt fleire barn (søsken) er det gratis barnehageplass.

Søskenmoderasjon gjeld berre betaling for opphald, ikkje for mat.

Matpengar
 • Matpengar - 100 prosent plass = 362 kroner i månaden
 • Matpengar - 80 prosent plass = 290 kroner i månaden
 • Matpengar - 60 prosent plass = 217 kroner i månaden
 • Matpengar - 40 prosent plass = 145 kroner i månaden
Gebyr ved for sein henting
 • Gebyr ved for sein henting = 595 kroner per gong (ved henting etter kl. 16:30)

 

Prisliste kommunale barnehagar 2023

Full barnehageplass

Frå 1. januar 2023 kostar ein full barnehageplass (heildagsplass 5 dagar per veke) 3 000 kroner i månaden. Dette er ein maksimumspris som vert regulert av staten.  

Redusert barnehageplass

Prisar gjeldande frå 1. januar 2023: 

 • 80 prosent plass (heildagsplass 4 dagar per veke) = 2 400 kroner i månaden 
 • 60 prosent plass (heildagsplass 3 dagar per veke) = 1 800 kroner i månaden 
 • 40 prosent plass (heildagsplass 2 dagar per veke) = 1 200 kroner i månaden 
Enkeltdagar
 • Sal av enkeltdagar i barnehage  = 316 kroner per dag (inkludert mat)
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 

Du kan få redusert pris dersom du har fleire barn i barnehagen eller har låg inntekt.

Trykk her for å lesa meir om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Søskenmoderasjon
 • Du får 30 prosent prisreduksjon på barn (søsken) nummer to.
 • Du får 50 prosent prisreduksjon på barn (søsken) nummer tre og fleire.

Søskenmoderasjon gjeld berre betaling for opphald, ikkje for mat. 

Matpengar
 • Matpengar - 100 prosent plass = 345 kroner i månaden
 • Matpengar - 80 prosent plass = 276 kroner i månaden
 • Matpengar - 60 prosent plass = 207 kroner i månaden
 • Matpengar - 40 prosent plass = 138 kroner i månaden
Gebyr ved for sein henting
 • Gebyr ved for sein henting = 567 kroner per gong (ved henting etter kl. 16:30)

Sist oppdatert: 20.02.2024
Publisert: 21.12.2022