HeimBrannvern, eldstad og feiingSamarbeid mellom Bergen og Samnanger

Samarbeid mellom Bergen og Samnanger

Det er inngått avtale om vertskommunesamarbeid mellom Bergen og Samnanger innanfor brann- og redningstenester. Avtalen og inneber at Bergen brannvesen utfører diverse oppgåver knytt til brann- og redningstenester for Samnanger. Avtalen omfattar ansvar for både førebyggande oppgåver, feiing/tilsyn og leiing av brann- og redningsberedskap i Samnanger. Brannsjefen i Bergen er også brannsjef i Samnanger. 

Trykk her for informasjon på Bergen brannvesen sine nettsider

Samnanger kommune har framleis arbeidsgjevaransvaret for dei deltidstilsette i brannvesenet i kommunen.


Sist oppdatert: 07.04.2021
Publisert: 14.02.2021