HeimHelse, sosial og omsorgBarnevernstenesteBesøksheim og tilsynsførar

Besøksheim og tilsynsførar

Besøksheim

Besøksheim blir brukt av barnevernet som eit hjelpetiltak for barn. Besøksheim kan til dømes bli brukt som avlasting for foreldre, for å gje born meir stimulering, eller rett og slett at borna treng fleire trygge vaksne som ser barnet og viser interesse. Besøksheim vil ofte vera eit langsiktig tiltak.

Tilsynsførar

Alle born som er plasserte i fosterheim skal ha ein tilsynførar. Denne skal vere ein fortruleg vaksen som besøker bornet 4 gonger i året for å sjå til at barnet har det bra.

Kontakt barnevernet

  • Telefon: 56587400 / 48481089
  • E-post: post@samnanger.kommune.no
  • Besøksadresse: Tyssevegen 217, 5650 Tysse
  • Postadresse: Barnevernstenesta i Samnanger, Tyssevegen 217, 5650 Tysse
  • Opningstider: Måndag til fredag kl. 09.00 - 15:00 (Barnevernstenesta jobbar i hovudsak der barnet er  -  difor er me ikkje alltid på kontoret. Avtal gjerne møte på førehand.)
  • Barnevernsleiar: Laila Grønn Jensen

Sist oppdatert: 21.07.2022
Publisert: 13.11.2018