HeimHelse, sosial og omsorgBarnevernstenesteFor barn og unge: Kvar får du hjelp?

For barn og unge: Kvar får du hjelp?

Slik melder du frå på dagtid på kvardagar

Kontakt barnevernstenesta i kommunen:

  • Telefon: 56587400 / 48481089
  • E-post: post@samnanger.kommune.no
  • Besøksadresse: Tyssevegen 217, 5650 Tysse
  • Postadresse: Barnevernstenesta i Samnanger, Tyssevegen 217, 5650 Tysse
  • Opningstider: Måndag til fredag kl. 09.00 - 15:00 (Barnevernstenesta jobbar i hovudsak der barnet er  -  difor er me ikkje alltid på kontoret. Avtal gjerne møte på førehand.)
  • Barnevernsleiar: Laila Grønn Jensen

 

Slik melder du frå på kveld, i helgar og på heilagdagar 

  • Ring barnevernvakta i Bergen på telefon 55361180. Barnevernvakta er open alle dagar kl. 08.00 - 02.00. 
  • Ring Alarmtelefonen for barn og unge telefon: 116 111
  • Ring politiet på telefonnummer 02800 dersom det gjeld ei akutt alvorleg krise

Alarmtelefonen vil i samtalen med deg vurdere om det er trong for akutt hjelp, gje deg råd og rettleiing og bringe vidare bekymringa di til barnevernstenesta i kommunen.


Sist oppdatert: 31.08.2021
Publisert: 06.11.2018