HeimHelse, sosial og omsorgBarneverntenesteFor barn og unge: Kvar får du hjelp?

For barn og unge: Kvar får du hjelp?

Slik melder du frå på dagtid på kvardagar

Kontakt barnevernstenesta i kommunen:

  • Telefon til kontoret: 48481087, 48481089 
  • E-post: postmottak@samnanger.kommune.no
  • Besøksadresse: Tyssevegen 217, 5650 Tysse
  • Postadresse: Barneverntenesta i Samnanger, Tyssevegen 217, 5650 Tysse
  • Opningstider: Måndag til fredag kl. 09.00 - 15:00 (Barneverntenesta jobbar i hovudsak der barnet er  -  difor er me ikkje alltid på kontoret. Avtal gjerne møte på førehand.)
  • Barnevernleiar: Carolina Falck Mercadal (E-post: carolina.mercadal@samnanger.kommune.no)

 

Slik melder du frå på kveld, i helgar og på heilagdagar 

  • Ring barnevernvakta i Bergen på telefon 55361180. Barnevernvakta er open alle dagar kl. 08.00 - 02.00. 
  • Ring Alarmtelefonen for barn og unge telefon: 116 111
  • Ring politiet på telefonnummer 02800 dersom det gjeld ei akutt alvorleg krise

Alarmtelefonen vil i samtalen med deg vurdere om det er trong for akutt hjelp, gje deg råd og rettleiing og bringe vidare bekymringa di til barnevernstenesta i kommunen.


Sist oppdatert: 31.08.2021
Publisert: 20.10.2020