Fysioterapi

Fysioterapeutar jobbar med kropp og bevegelse for å fremje god helse. Du kan både få fysioterapi for å behandle ein sjukdom eller skade og som førebyggande/helsefremjande tiltak. Målet er at du skal utvikla, gjenvinne eller halde ved like funksjonsevne, utnytta eigne ressursar og bidra aktivt i å betre eiga helse. 

Tenesta er organisert i ein kommunal og ein privat del (avtalefysioterapeut). Hovudregelen er at du oppsøker avtalefysioterapeut dersom du sjølv klarar det. Om du av helsemessige årsaker ikkje har moglegheit til det, kan kommunal fysioterapi vere aktuelt.

Kommunal fysioterapi

Kva får du?

 • undersøking og vurdering
 • behandling og oppfølging
 • gruppetrening
 • råd og rettleiing
 • bistand til å søke om tekniske hjelpemiddel på varig utlån frå NAV hjelpemiddelsentral. Har du behov for hjelpemiddel for ein kortare periode kan du låne dei gratis frå hjelpemiddellageret i kommunen. Trykk her for å lese meir om hjelpemiddellageret vårt.
 • Fysioterapi for vaksne:
  Du kan få oppfølging av kommunal fysioterapeut i eigen heim, som del av eit institusjonsopphald, eller i fysioterapitenesta sine lokaler på Samnangerheimen.
 • Fysioterapi for barn og unge:
  Barn og unge får oppfølging av fysioterapeut i barnehage, på skulen, i eiegenheim, eller i fysioterapitenesta sine lokaler på Samnangerheimen.


Krav til søkjar

Tenesta er for alle med behov for fysioterapi som bur eller oppheld seg i kommunen. Du treng ikkje tilvising frå lege for å ta kontakt med fysioterapeut.


Tilvisingsskjema (henvisningsskjema)

Skjema for tilvising til fysioterapeut (barn og unge 0-18 år)

Skjema for tilvising til fysioterapeut (vaksne/eldre)


Kontakt oss

Åse Waage Tveit (kommunefysioterapeut)

Avtalefysioterapeut, Samnanger Fysikalske Institutt

Slik bestiller du time

Ta direkte kontakt med Samnanger Fysikalske Institutt

 • Ring 56 58 91 09
 • Mail: geir.ness@samnanger.kommune.no

Kva kostar det?

Barn under 16 år og personar som får behandling for godkjent yrkesskade, treng ikkje betale eigenandel hos fysioterapeut.

Alle andre betaler eigenandel for behandling og oppfølging hos fysioterapeut. Du betaler eigenandel fram til du når frikort for helestenester. Taket for frikort helsetenester er 2460 kr for 2021.

Samnanger Fysikalske Institutt

 • Fysioteraput Geir Næss, spesialist i manuell terapi og psykomotoriskfysioterapi
 • Henviser til røntgen, CT og MR
 • Sjukemeldingsrett

Behandlingstilbod

 • undersøking og vurdering
 • behandling og oppfølging
 • treningsterapi
 • bindevevsbehandling
 • akupunktur - TENS
 • elektroterapi
 • råd og rettleiing

Krav til søkjar

Du treng ikkje tilvising frå lege for å ta kontakt med fysioterapeut.

Kontakt oss

Samnanger fysikalske institutt:

 • Telefon: 56589109
 • Besøksadresse: Samnanger helsetun, Tyssevegen 108, 5650 Tysse  Sjå i kart

Sist oppdatert: 02.03.2021
Publisert: 20.10.2020