HeimHelse, sosial og omsorgHeimetenesterDemensomsorg og demensteam

Demensomsorg og demensteam

Demensteamet i Samnanger kommune består av demenssjukepleiar, lege, fysioterapaut, aktivitør og hjelpepleiar. .

Kva tilbyr me?

  • heimebesøk med kartlegging av diagnose og vurdering av hjelpebehov
  • me gjev råd og rettleiing til brukarar, pårørande og andre samarbeidspartar
  • oppfølging
  • tiltak og tenester
  • me samarbeider med fastlege, sjukeheimen, heimetenesta m.fl.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Slik kontaktar du oss

Alle som har ei bekymring knytta til demens, for eigen del, som pårørande eller hjelpepersonell kan gjerne ta kontakt med oss.

Telefon:

Du kan og kontakta oss via fastlege.

Meir informasjon

Aldring og helse, kunnskap om demens.


Sist oppdatert: 17.02.2021
Publisert: 05.02.2021