Samnanger Helsetun

Samnanger Helsetun ligg på Haga.  Sjå i kart


Kontakt oss / bestill legetime

  • Telefon: 56 58 91 00
  • Du kan bestilla og avbestilla legetime ved Samnanger legekontor digitalt. 

    Gå inn på lenka nedanfor. Fyll inn nødvendige opplysningar i skjemaet. Namn og fødselsdato må fyllast inn for at legekontoret skal vita kven du er. Du må også fylla inn mobiltelefonnummeret ditt, samt kva dato/tidspunkt du ønskjer time. 

    Svar frå legekontoret kjem til mobiltelefonen din på SMS.

    Timebestilling Samnanger Legekontor


Opningstider

Telefon:

Alle dagar, klokka 08.30 - 11.30 og klokka 13.00 - 14.30.

Ekspedisjon:

Alle dagar, klokka 08.00 - 12.00 og klokka 12.30 - 15.30.

Laboratoriet:

Skal du ta prøver på laboratoriet ber vi deg ta kontakt for å avtale tidspunkt for prøvetaking.

Våre legar

Harald Ramm Salbu

Kommuneoverlege/fastlege/spesialist i allmennmedisin.

Tek imot pasientar tysdag, annankvar torsdag og kvar fredag

Jakob Norup

Sjukeheimslege/fastlege/spesialist i allmennmedisin.

Tek imot pasientar måndag, onsdag, annankvar torsdag og fredag formiddag.

Er sjukeheimslege ved Samnangerheimen kvar tysdag. 

Kristine Utheim Gangdal

(Kristine Utheim Gangdal har permisjon i perioden 01.09.2021 - 31.08.2022).  

Fastlege/sjukeheimslege. 

Tek imot pasientar måndag, torsdag ettermiddag og fredag.

Er sjukeheimslege ved Samnangerheimen torsdag formiddag.

Marianne Lundervik Bøthun

Fastlege og helsestasjonslege.

Tek imot pasientar tysdag, onsdag og annankvar torsdag.

Er helsestasjonslege annakvar torsdag.

Bestille fornying av resept

Du kan bestille fornying av resept frå Samnanger legekontor digitalt.

Gå inn på lenka nedanfor. Fyll inn nødvendige opplysningar i skjemaet. Namn og fødselsdato må fyllast inn for at legekontoret skal vita kven du er. Du må også leggja inn mobiltelefonnummeret ditt.

Svar frå legekontoret kjem til mobiltelefonen din på SMS.

Bestilling av fornying av resept


Sist oppdatert: 06.05.2022
Publisert: 20.10.2020