Samnanger helsetun

Samnanger helsetun ligg på Haga.  Sjå i kart


Kontakt oss / bestill legetime

  • Telefon: 56 58 91 00
  • Du kan bestilla og avbestilla legetime ved Samnanger legekontor digitalt. 

    Gå inn på lenka nedanfor. Fyll inn nødvendige opplysningar i skjemaet. Namn og fødselsdato må fyllast inn for at legekontoret skal vita kven du er. Du må også fylla inn mobiltelefonnummeret ditt, samt kva dato/tidspunkt du ønskjer time. 

    Svar frå legekontoret kjem til mobiltelefonen din på SMS.

    Timebestilling Samnanger legekontor

 

To nye fatlegevikarar
Frå veke 48 og 50 får me på plass 2 nye fastlegevikarar.
Desse vikarane skal jobba for Jakob Norup og Kristine Gangdal, som begge er i permisjon fram til 01.09.23.
Samnangerheimen vil òg bli dekket med ein 20% stilling.
Begge legane er kvinner med fleire års erfaring som lege.
Alle på legekontoret er svært glade for å endeleg vera fulltalige!»

 

Opningstider

Telefon:

Alle dagar, klokka 08.30 - 11.30 og klokka 13.00 - 14.30.

Ekspedisjon:

Alle dagar, klokka 08.00 - 12.00 og klokka 12.30 - 15.30.

Laboratoriet:

Skal du ta prøver på laboratoriet ber vi deg ta kontakt for å avtale tidspunkt for prøvetaking.

Våre legar

Harald Ramm Salbu

Kommuneoverlege/fastlege/spesialist i allmennmedisin.

Tek imot pasientar tysdag, annankvar torsdag og kvar fredag

Jakob Norup

Sjukeheimslege/fastlege/spesialist i allmennmedisin.

Jakob Norup er i permisjon i 1 år frå stillinga si som fastlege og sjukeheimslege frå 01.08.22 til 01.08.23.
Lege Larine Elise Osa vert vikar for fastlege Jakob Norup f.o.m. 28.11.22 t.o.m. 31.08.23.

Ho tek i mot pasientar tysdag, onsdag og annakvar torsdag og fredag

Kristine Utheim Gangdal 

Fastlege/sjukeheimslege. 
Tek imot pasientar måndag, torsdag ettermiddag og fredag.
Er sjukeheimslege ved Samnangerheimen torsdag formiddag.

Kristine Utheim Gangdal har permisjon fram til 31.08.23.
Lege Ingeborg Ribe vert vikar for Gangdal i perioden 12.12.22 – 31.08.23.
Ho tek imot pasientar måndag, onsdag, fredag i oddetallsveker og måndag, torsdag i partallsveker

Marianne Lundervik Bøthun

Fastlege og helsestasjonslege.

Tek imot pasientar tysdag, onsdag og annankvar torsdag.

Er helsestasjonslege annakvar torsdag.

Larine Elise Osa

Spesialist i plastikkirurgi med erfaring frå allmennpraksis.
Larine Elise Osa vert vikar for fastlege Jakob Norup f.o.m. 28.11.22 t.o.m. 31.08.23. Ho tek imot pasientar tysdag, onsdag og annakvar torsdag og fredag

Ingeborg Ribe

Allmennlege.
Ingeborg Ribe vert vikar for Kristine Gangdal i perioden 12.12.22 – 31.08.23.
Ho tek imot pasientar måndag, onsdag, fredag i oddetallsveker og måndag, torsdag i partallsveker

Bestille fornying av resept

Du kan bestille fornying av resept frå Samnanger legekontor digitalt.

Gå inn på lenka nedanfor. Fyll inn nødvendige opplysningar i skjemaet. Namn og fødselsdato må fyllast inn for at legekontoret skal vita kven du er. Du må også leggja inn mobiltelefonnummeret ditt.

Svar frå legekontoret kjem til mobiltelefonen din på SMS.

Bestilling av fornying av resept


Sist oppdatert: 12.12.2022
Publisert: 20.10.2020