HeimHelse, sosial og omsorgInfluensa og pneumokokksjukdomInformasjon om influensavaksine i Samnanger

Informasjon om influensavaksine i Samnanger

Personar i følgjande risikogrupper bør ta influensavaksine årleg

 • Aldersgruppa 65 år og eldre
 • Sjukeheimsbebuarar
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke
 • Born og vaksne med:
  - kronisk lungesjukdom, inkudert astma
  - hjarte- og karsjukdom
  - diabetes type 1 og 2
  - leversvikt eller nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  - nedsatt immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom
  - svært alvorleg fedme /KMI over 40)
  - anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg  helserisiko, etter individuell virdering av lege
 • Personar som bur saman med (eller er tilsvarande nære) immunsupprimerte
 • Helsepersonell, svinerøktere eller saneringspersonale som jobbar med influensasjuk tamfugl

 

Korleis få influensavaksine:

Samnanger legekontor tilbyr drop-in influensavaksinering på måndagar for bestemte grupper:

 • Måndag 6. november: aldersgruppa 80+, samt born (inkl. premature) og vaksne med kronisk sjukdom
 • Måndag 13.november: aldersgruppa 75 - 80 år, gravide og personar som bur med immunsupprimerte
 • Måndag 20. november: aldersgruppa 70 - 75 år
 • Måndag 27. november: aldersgruppa 65 - 70 år

Influensavaksine kan og takast ved ordinær legetime.

Dei som treng vaksine mot pneumokokksjukdom kan få den samstundes med influensavaksine.

Ved spørsmål, ring legekontoret på telefon: 56589100

 

Prisar:

 • Vaksinasjon utan samtidig konsultasjon (same pris om fleire vaksinar blir samtidig sett): 200,-
 • Vaksinasjon med samtidig konsultasjon: (same pris om fleire vaksinar blir samtidig sett): 150,-
 • Influensavaksine: 100,-
 • Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse): 350,-

 

Kombinasjon av vaksinar og tidsintervall (hovudregel):

 • Influensavaksine og Pneumokokkvaksine kan setjast samtidig.
 • Influensavaksine og Koronavaksine kan setjast samtidig.
 • Pneumokokkvaksine og Koronavaksine skal givast med minst 1 vekes mellomrom.
  Snakk med legen din om dette òg gjeld for deg.

Sist oppdatert: 05.10.2023
Publisert: 23.09.2022