Koronavaksine

Vaksine mor koronahausten 2023:

Vaksinering med ny koronavaksine vil finne stad på Storstova på Samnangerheimen.
Dato: fredag 20. oktober
Kl 09.00-12.00: drop in for aldersgruppa 70+ og gravide
Kl 12.30-15.00: drop in for aldersgruppa 65-70, aldersgruppa 18-64 som inngår i ei risikogruppe og born 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom.

Born < 12 år med alvorleg grunnsjukdom bes ta direkte kontakt med legekontoret for vaksinering (tlf 56589100).

Koronavaksinen 2023/2024:

Det er utviklet fleire vaksiner mot SARS-CoV-2-viruset med godkjend markedsføringstillatelse. Dei fleste vaksinane mot covid-19 baserar seg utelukkande på S-proteinet (Spike-proteinet) på SARS-CoV-2-viruset.
Vaksinane som brukast i koronavaksinasjonsprogrammet no er ikkje-levande mRNA-vaksiner. Hausten 2023 skal Comirnaty Omicron XBB.1.5 nyttast i Noreg.

Anbefalingar for hausten 2023:

Folkehelseinstituttet anbefalar at følgjande målgrupper bør vaksinerast med oppfriskningsdose av den nye koronavaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 før høst-vintersesongen 2023/2024:

• Aldersgruppa 65 år og eldre, og sjukeheimsbebuare,
• Aldersgruppa 18–64 år som inngår i ei risikogruppe,
• Aldersgruppa 12–17 år med alvorleg grunnsjukdom,
• Aldersgruppa 6 måneder –11 år med alvorleg grunnsjukdom etter individuell vurdering.
• Gravide i 2. eller 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderast dersom den gravide har tilleggssjukdommar som gir ytterlegare auka risiko.

Grunnvaksinasjon, for dei som ikkje har tatt korona-vaksine tidlegare

Comirnaty Omicron XXB.1.5 er godkjend til grunnvaksinasjon og oppfriskningsdose frå og med 6 månaders alder.
Grunnvaksinasjon vaksne og born over 12 år: 1 dose a 30 mcg/dose.

For personar frå og med 5 år består grunnvaksinasjon kun av éin dose fordi svært mange har gjennomgått infeksjon med koronavirus.
Grunnvaksinasjon born 5-11 år: 1 dose a 10 mcg/dose.

Grunnvaksinasjon av born frå og med 6 månader til og med 4 år består av tre dosar. Det bør gå 3 veker mellom første og andre dose og 8 veker mellom andre og tredje dose. Grunnvaksinasjon born 6 mndr-4 år: 3 dosar a 3 mcg/dose (sjølv om bornet fyllar 5 år ila grunnvaksineringa).
Born og unge med alvorlig svekket immunforsvar anbefalast 3 dosar som grunnvaksinasjon. Minimumsintervallet mellom 2. og 3. dose er 4 uker.

Generell informasjon for alle grupper

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 3 månader etter siste vaksinedose.
Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gje ein lavare grad av immunstimulering samanlikna med tidlegare variantar. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om ein nyleg har gjennomgått infeksjon.

Tidsintervall frå tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men eit lengre intervall vil som regel gje ein betre immunrespons.

Ekstra vaksinering av personar med alvorleg svekka immunforsvar

Etter individuell vurdering, kan det vera aktuelt med ein ekstra vaksinedose sjølv om ein ikkje tilhøyrer dei aktuelle prioriteringsgruppene.
Slik vurdering skal i utgangspunktet gjerast av sjukehusspesialist.

For meir informasjon om risikogrupper, alvorleg grunnsjukdom og vaksine

Koronavaksinasjon - FHI

 

Samtykkeskjema for dei som er under 16 år

For alle som ikkje er fylt 16 år ved vaksineringstidspunktet må skriftleg samtykke frå begge foreldra takast med på vaksineringsdagen.
Samtykkeskjema kan hentast på legekontoret eller lastast ned nedanfor. Me rår til at ein av foreldra følgjer med til vaksineringa.

Samtykkeskjema - vaksinasjon av born i alderen 6 månader til og med 4 år - FHI

Samtykkeskjema - vaksinasjon av born og unge ialderen 5 til og med 15 år

Tal vaksinedosar satt i Samnanger

 

Tal vaksinedosar satt i Samnanger pr. 18.03.2022 er totalt 5031. 

Tal vaksinerte med PfizerBioNTech i Samnanger til og med veke 10/2022

 

Dose 1

Dose 2

Dose 3

Påfylls-dose
 65+

Påfylls-dose 
45-64 år

Påfylls-dose
helse-pers.

Påfylls-dose
ansatte skule og barnehg.

Påfyllsdose
18 - 44 år

Andre

Veke 1

14

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 2

13

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 4

19

14

0

0

0

0

0

0

0

Veke 5

34

13

0

0

0

0

0

0

0

Veke 6

42

6

0

0

0

0

0

0

0

Veke 7

31

17

0

0

0

0

0

0

0

Veke 8

7

35

0

0

0

0

0

0

0

Veke 9

6

43

0

0

0

0

0

0

0

Veke 10

4

31

0

0

0

0

0

0

0

Veke 11

37

5

0

0

0

0

0

0

0

Veke 12

39

8

0

0

0

0

0

0

0

Veke 13

38

4

0

0

0

0

0

0

0

Veke 14

84

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 15

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 16

83

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 17

81

36

0

0

0

0

0

0

0

Veke 18

49

38

0

0

0

0

0

0

0

Veke 19

21

42

0

0

0

0

0

0

0

Veke 20

1

82

0

0

0

0

0

0

0

Veke 21

12

143

0

0

0

0

0

0

0

Veke 22

57

128

0

0

0

0

0

0

0

Veke 23

30

79

0

0

0

0

0

0

0

Veke 24

56

48

0

0

0

0

0

0

0

Veke 25

111

8

0

0

0

0

0

0

0

Veke 26

110

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 27

68

4

0

0

0

0

0

0

0

Veke 28

45

27

0

0

0

0

0

0

0

Veke 29

105

6

0

0

0

0

0

0

0

Veke 30

145

28

0

0

0

0

0

0

0

Veke 31

133

215

0

0

0

0

0

0

0

Veke 32

27

123

0

0

0

0

0

0

0

Veke 33

12

91

0

0

0

0

0

0

0

Veke 34

22

119

0

0

0

0

0

0

0

Veke 35

13

119

1

0

0

0

0

0

0

Veke 36

9

115

0

0

0

0

0

0

0

Veke 37

5

37

0

0

0

0

0

0

0

Veke 38

57

42

0

0

0

0

0

0

0

Veke 39

36

11

7

0

0

0

0

0

0

Veke 40

4

8

3

0

0

0

0

0

0

Veke 41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 42

4

8

4

2

0

0

0

0

0

Veke 43

0

0

0

10

0

0

0

0

0

Veke 44

6

12

5

36

0

0

0

0

0

Veke 45

2

0

0

10

0

0

0

0

0

Veke 46

2

10

2

129

0

7

0

0

0

Veke 47

5

11

1

102

0

1

0

0

0

Veke 48

2

1

2

142

0

33

0

0

0

Veke 49

5

3

3

22

24

37

0

0

0

Veke 50

2

3

10

28

107

11

9

0

0

Veke 51

1

4

1

5

79

3

2

0

0

Veke 52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 1

3

6

1

2

90

5

24

12

2

Veke 2

6

3

0

3

40

0

0

69

2

Veke 3

2

4

0

7

23

0

2

42

1

Veke 4

0

6

1

2

22

2

0

33

1

Veke 5

2

2

0

0

15

0

0

17

2

Veke 6

0

4

0

0

7

0

0

16

1

Veke 7

0

1

0

1

4

0

0

12

1

Veke 8

2

0

0

0

4

0

0

7

3

Veke 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 10

0

1

0

4

6

0

0

0

2

Totalt

1809

1804

41

505

421

99

37

208

15

 

 

Tal vaksinerte med AstraZeneca i Samnanger til og med veke 10/2022

 

Dose 1

Dose 2

Veke 9 - 2021

43

0

Veke 10 - 2021

49

0

Totalt

92

0

 

Tal vaksinerte i Samnanger til og med veke 10/2022  -  Totalt for alle vaksinetypar

 

Dose 1

Dose 2

Dose 3

Påfylls-dose
 65+

Påfylls-dose 
45 - 64 

Påfylls-dose 
helsepers.

Påfylls-dose ansatte skule og barnehg.

Påfyllsdose
18 - 44 år

Andre

Sum totalt

1901

1804

41

505

421

99

37

208

15


Sist oppdatert: 02.10.2023
Publisert: 28.12.2020