HeimHelse, sosial og omsorgKoronaLokale koronaforskrifter

Lokale koronaforskrifter

Forskrift om smittekarantene for personar under 18 år

Forskrifta vart vedteken 15.12.2021. Forskrifta gjaldt frå 16.12.2021 kl. 00.00 til 21.12.2021 kl. 24.00. 

Trykk her for meir informasjon om forskrifta. 

Forskrift om smitteverntiltak i Samnanger (forskrift vedteken 10.12.2021)

Forskrifta vart vedteken 10.12.2021 og gjaldt fram til 24.11.2021 kl. 12.00. 

Forskrifta gjaldt påbod om bruk av munnbind og strengare karantenereglar for husttandsmedlemmer av smitta. 

Trykk her for meir informasjon om forskrifta. 

Forskrift om smitteverntiltak i Samnanger
(forskrift vedteken 19.11.2021)

Forskrifta vart vedteken 19.11.2021. Forskrifta gjaldt frå 22.11.2021 til 10.12.2021 kl. 12.00. 

Trykk her for informasjon om forskrifta. 

Forskrift om fritak for smittekarantene

Forskrifta vart vedteken av formannskapet 20.08.2021 og tredde i kraft same dato. 

Føremålet med forskrifta er at unge skal ha ein mest mogleg normal kvardag med vanlege skuletilbod samstundes som det er smittevernfaglege tiltak for å hindre eller avgrense spreiing av covid-19. 

Trykk her for å lasta ned forskrifta

Forskrift om smittevernfagleg drift på byggeplassar. 

Forskrifta gjaldt i perioden 12.02.2021 - 28.02.2021.

Trykk her for informasjon om forskrifta.  


Sist oppdatert: 27.12.2021
Publisert: 18.02.2021