HeimHelse, sosial og omsorgKoronaReiser, camping og hytteliv

Reiser, camping og hytteliv

Retningslinjer til deg som driv ei reiselivsbedrift

Driv du campingplass, serveringsstadovernattingsstad eller opplevingsbedrift? 

Her kan du lasta ned NHO Reiseliv sine rettleiarar/bransjenormer for handtering av smittevern (Trygg camping, Trygg servering, Trygg overnatting, Trygge opplevingar): 

Bransjenormer/rettleiarar frå NHO Reiseliv 


Retningslinjer for deg som skal reise
 

Reiseråd innanlands (helsenorge.no)

Reiser til og frå utlandet (helsenorge.no)

Smittevernråd for reiser (Folkehelseinstituttet)

Du treng ikkje ta kontakt med kommunen for å høyra kva som er greitt. Du må sjølv vurdera om det er trygt å reisa eller ikkje. 

 

Hald deg oppdatert

Samnanger kommune følgjer råd frå nasjonale helsestyresmakter. Me endrar rutinane og tiltaka våre når det kjem nye råd. Difor er det viktig at du held deg oppdatert.

Følg med her på nettsida til kommunen, samt på www.helsenorge.no og www.fhi.no for siste nytt.

  


Sist oppdatert: 26.02.2021
Publisert: 20.10.2020