Badeanlegg og boblebad

Krav

Eigar av verksemda har ansvar for at drifta og reinhaldet er forsvarleg, og i samsvar med Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Meldeplikt gjeld alle innandørs og utandørs badeanlegg og boblebad i kommersiell drift. Det gjeld ikkje boblebad i private heimar, som ikkje er tilgjengelege for allmenta.

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med alle offentlege tilgjengelege anlegg. 

Kva kostar det

Kommunal teneste og er gratis for kommunale og private aktørar.

Retningsliner

Førebygging av legionellasmitte

Kontakt

Servicesenteret: 

Lovkrav


Sist oppdatert: 08.11.2022
Publisert: 20.10.2020