HeimHelse, sosial og omsorgNedsett funksjonsevne og utviklingshemmingTT-kort (transportordning for funksjonshemma)

TT-kort (transportordning for funksjonshemma)

TT-kort eller transportordninga for funksjonshemma er eit tilbod til innbyggjarar i Vestland fylke som på grunn av varig sjukdom eller funksjonshemming ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet. 

Det er Vestland fylkeskommune som har ansvar for sakshandsaming. 

Trykk her for meir informasjon og korleis søkja.


Sist oppdatert: 04.02.2021
Publisert: 20.10.2020