HeimHelse, sosial og omsorgKriseteam/psykososial omsorgsgruppe