HeimHelse, sosial og omsorgPsykisk helse og rusFørebygging av sjølvskading og sjølvmordsforsøk

Førebygging av sjølvskading og sjølvmordsforsøk

Har du eller nokon du kjenner tankar om sjølvskading og/eller tankar om sjølvmord og treng nokon å snakka med? 

Då kan du kontakta:

  • 113 - Ved livstruande situasjonar
  • 116117 -  Bjørnefjorden og Samnanger legevakt - Ved akutte situasjonar 
  • Fastlegen din –  fastlegen har ein augeblikkeleg hjelp funksjon på dagtid

Kommunepsykolog

Om du ønskjer å snakke med psykolog, har me psykolog både til vaksne og til barn. Psykologen er Venla Arponen Snilstveit. 

  • Måndag - fredag, klokka 08.30-15.00
  • Telefon: 96625285

Avdeling for psykisk helse og rus

Me har kontor på Samnangerheimen.

  • Måndag- fredag, klokka 07.30 - 15.00
  • Telefon: 97701340

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Du kan ta kontakt med helsesjukepleiar på skulen din.

Hjelpetelefonar 

Nettstader


Sist oppdatert: 04.02.2021
Publisert: 20.10.2020