HeimHelse, sosial og omsorgPsykisk helse og rusKriseteam/psykososial omsorgsgruppe

Kriseteam/psykososial omsorgsgruppe

Samnanger kommune har eit kriseteam/psykososial omsorgsgruppe, som har til oppgåve å hjelpa menneske i akutte situasjonar som rammar liv og helse i alvorleg grad. Kriseteamet er eit beredskapsteam som skal kunne aktiviserast på kort varsel når ting skjer.

Teamet skal vera ein ekstra ressurs og hjelp når det er nødvendig med tidleg innsats i ein akutt fase før andre hjelpesystem er klare til å yta hjelp. Kriseteamet vil gjera vurderingar for behov om mobilisering i kvar enkelt situasjon. 

Korleis koma i kontakt med kriseteamet?

På dagtid: Ring fastlegen din
Kveld, natt og helg: Ring legevakt - telefon 116117.

Kriseteamet blir kontakta av legevakt eller andre nødinstansar. Du kan ikkje sjølv kontakta kriseteamet.


Sist oppdatert: 04.02.2021
Publisert: 20.10.2020