Bandtvang

Det er fastsett lokal forskrift om bandtvang for hund i Samnanger kommune. Der er det mellom anna bestemt at hundar skal haldast i band heile året på følgjande stader: 

  • I og i tilknyting til bustadområde og handleområde
  • Ved offentlege badeplassar
  • Ved drikkevasskjelder

I forskrifta er det òg bestemt at hundar skal haldast i band eller forsvarleg innestengt eller inngjerda i tida 1. april til 31. oktober der husdyr beiter eller har beiterett. 

Trykk her for å lesa heile den lokale forskrifta 

Reglane i den lokale forskrifta gjeld i tillegg til reglane i lov om hundehald (hundelova). 

Trykk her for å lesa hundelova

 

Skal du bruka hunden din på jakt eller i aktiv teneste for politiet eller militæret? Då finst det unntak i lova om bandtvang, sjå § 9 i hundelova.

 

 


Sist oppdatert: 19.03.2021
Publisert: 02.08.2018