Jegerprøven

Kven kan ta jegerprøven?

Alle som er fylt 16 år og vil drive jakt og fangst, og som ikkje allereie er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før dei utøver jakt, felling og fangst. For å bli registrert må du gjennomføre eit obligatorisk kurs på 30 timar, og du kan avleggje eksamen det kalenderåret du fyller 14 år.

Når kan du jakte?

Etter å ha gjennomført og avlagt eksamen for jegerprøven blir du registrert i Jegerregisteret, noko som gir deg rett til utøving av småviltjakt og fangst når du er fylt 16 år. Ved fylte 18 år kan du òg jakte på storvilt.

Slik går du fram

Norges Jeger- og Fiskerforbund med lokallag arrangerer kurs, som gjer at du kan gå opp til jegerprøveeksamen.

På heimesida til laget finn du meir informasjon om kurstider, prisar og korleis du går opp til eksamen.

Trykk her for å gå til heimesida til Norges Jeger- og Fiskerforbund.


Sist oppdatert: 28.01.2021
Publisert: 02.08.2018