HeimKommunale krav, næring og landbrukNæringEtablerarhjelp og gründerhjelp

Etablerarhjelp og gründerhjelp

Treng du hjelp til å etablere verksemda di? Ta gjerne kontakt med kommunen for informasjon om kva ordningar som finst.

Servicesenteret på kommunehuset:

Elles finst det mange gode hjelparar i regionen og fylket vårt. Under finn du eit utval aktørar.

Går du med ein gründer i magen?

Her har vi samla nokre nyttige lenkjer for deg.


Sist oppdatert: 14.02.2021
Publisert: 20.10.2020