Skatteoppkrevjing

Frå 1. november 2020 tok Skatteetaten over ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen hadde tidlegare. Skatteetaten fekk med dette heilskapleg ansvar for fastsetjing, innkrevjing og kontroll av skattar og avgifter. Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar i kommunen.

Oppgåvene som Skatteetaten tok over frå november 2020 er mellom anna handsaming av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskottstrekk, arbeidsgjevaravgift, motrekning og utleggstrekk knytt til skattekrav, skatteattest og konto/saldoutskrift for skatt og avgift. 

Trykk her for å sjå meir informasjon på Skattetaten sine nettsider.

Betalingsinformasjon

Trykk her for kontonummer for å betale skatt og arbeidsgjevaravgift

KID lagar du her https://www.skatteetaten.no/kid/

Pengar til gode – endre eller registrere konto

Trykk her for å endre kontonummer for utbetaling av skattepengar


Sist oppdatert: 22.07.2022
Publisert: 20.10.2020