Skjenketider

Skjenketider

Skjenketida for alkoholhaldig drikk gruppe 1 og 2 er alle dagar frå klokka 08.00 til 02.00 med følgjande unnatak:

  • Søndagar og heilagdagar startar skjenking frå klokka 12.00.
  • Skjenketida for alkoholhaldig drikk gruppe 3 er frå klokka 13.00 til klokka 02.00 alle dagar.

Skjenking på uteareal

Det må søkjast om å ha skjenking på uteareal. Dette vil stå som eit eige punkt i vedtak om skjenkeløyve. 


Sist oppdatert: 15.02.2021
Publisert: 20.10.2020