Veterinærvakt

Veterinærvakt for store dyr (husdyr)

Telefon 480 72 122

Akutthjelp for smådyr og kjæledyr

Telefon 820 90 060

Viltskade

Telefon 02 800 (Politiet)

 

Me minner om at all vaktteneste gjeld akutt hjelp og livstruande skadar. Du kan ringe eit av telefonnumra og få opplyst kven som er vakthavande veterinær.

Når kan du ringe veterinærvakta?

  • Kvardagar frå 16.00 til 08.00
  • I helger
  • På heilagdagar

Kva kan veterinærvakta hjelpe deg med?

Veterinærvakta er eit tilbod til dyreeigarar som treng akutt hjelp utanom ordinær arbeidstid.

Me hjelper deg:

  • når du treng akutt hjelp
  • ved livstruande skadar

Sist oppdatert: 05.11.2021
Publisert: 02.08.2018