HeimKoronaKoronavaksine

Koronavaksine

Massevaksinering i kommunal regi er avslutta.
Om du treng vaksine, vil du få dette gjort hos fastlegen din. Ring legekontoret på 56589100 og bestill tid for vaksinering.

Ekstra vaksinering av personar med alvorleg svekka immunforsvar
Etter individuell vurdering av den einskilde pasient, kan det vera aktuelt med ein ekstra vaksinedose (i tillegg til dei tre dosane i grunnvaksineringa og den eine oppfriskningsdosen). Slik vurdering skal i utgangspunktet gjerast av sjukehusspesialist.

Ekstra vaksinering av personar som er 80 år og eldre
Personar som er 80 år og eldre som har fått 3 dosar og ikkje har gjennomgått koronasjukdom etter dette, kan få ein ny oppfriskningsdose om ynskjeleg.
Ta i så fall kontakt med fastlegen din om du ynskjer dette.

Her finn du detaljerte tilrådinger for vaksinering:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Samtykkeskjema for dei som er under 16 år
For alle som ikkje er fylt 16 år ved vaksineringstidspunktet må skriftleg samtykke frå begge foreldra takast med på vaksineringsdagen.
Samtykkeskjema kan hentast på legekontoret eller lastast ned nedanfor. Me rår til at ein av foreldra følgjer med til vaksineringa.
Samtykkeskjema

Tal vaksinedosar satt i Samnanger

 

Tal vaksinedosar satt i Samnanger pr. 18.03.2022 er totalt 5031. 

Tal vaksinerte med PfizerBioNTech i Samnanger til og med veke 10/2022

 

Dose 1

Dose 2

Dose 3

Påfylls-dose
 65+

Påfylls-dose 
45-64 år

Påfylls-dose
helse-pers.

Påfylls-dose
ansatte skule og barnehg.

Påfyllsdose
18 - 44 år

Andre

Veke 1

14

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 2

13

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 4

19

14

0

0

0

0

0

0

0

Veke 5

34

13

0

0

0

0

0

0

0

Veke 6

42

6

0

0

0

0

0

0

0

Veke 7

31

17

0

0

0

0

0

0

0

Veke 8

7

35

0

0

0

0

0

0

0

Veke 9

6

43

0

0

0

0

0

0

0

Veke 10

4

31

0

0

0

0

0

0

0

Veke 11

37

5

0

0

0

0

0

0

0

Veke 12

39

8

0

0

0

0

0

0

0

Veke 13

38

4

0

0

0

0

0

0

0

Veke 14

84

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 15

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 16

83

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 17

81

36

0

0

0

0

0

0

0

Veke 18

49

38

0

0

0

0

0

0

0

Veke 19

21

42

0

0

0

0

0

0

0

Veke 20

1

82

0

0

0

0

0

0

0

Veke 21

12

143

0

0

0

0

0

0

0

Veke 22

57

128

0

0

0

0

0

0

0

Veke 23

30

79

0

0

0

0

0

0

0

Veke 24

56

48

0

0

0

0

0

0

0

Veke 25

111

8

0

0

0

0

0

0

0

Veke 26

110

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 27

68

4

0

0

0

0

0

0

0

Veke 28

45

27

0

0

0

0

0

0

0

Veke 29

105

6

0

0

0

0

0

0

0

Veke 30

145

28

0

0

0

0

0

0

0

Veke 31

133

215

0

0

0

0

0

0

0

Veke 32

27

123

0

0

0

0

0

0

0

Veke 33

12

91

0

0

0

0

0

0

0

Veke 34

22

119

0

0

0

0

0

0

0

Veke 35

13

119

1

0

0

0

0

0

0

Veke 36

9

115

0

0

0

0

0

0

0

Veke 37

5

37

0

0

0

0

0

0

0

Veke 38

57

42

0

0

0

0

0

0

0

Veke 39

36

11

7

0

0

0

0

0

0

Veke 40

4

8

3

0

0

0

0

0

0

Veke 41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 42

4

8

4

2

0

0

0

0

0

Veke 43

0

0

0

10

0

0

0

0

0

Veke 44

6

12

5

36

0

0

0

0

0

Veke 45

2

0

0

10

0

0

0

0

0

Veke 46

2

10

2

129

0

7

0

0

0

Veke 47

5

11

1

102

0

1

0

0

0

Veke 48

2

1

2

142

0

33

0

0

0

Veke 49

5

3

3

22

24

37

0

0

0

Veke 50

2

3

10

28

107

11

9

0

0

Veke 51

1

4

1

5

79

3

2

0

0

Veke 52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 1

3

6

1

2

90

5

24

12

2

Veke 2

6

3

0

3

40

0

0

69

2

Veke 3

2

4

0

7

23

0

2

42

1

Veke 4

0

6

1

2

22

2

0

33

1

Veke 5

2

2

0

0

15

0

0

17

2

Veke 6

0

4

0

0

7

0

0

16

1

Veke 7

0

1

0

1

4

0

0

12

1

Veke 8

2

0

0

0

4

0

0

7

3

Veke 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veke 10

0

1

0

4

6

0

0

0

2

Totalt

1809

1804

41

505

421

99

37

208

15

 

 

Tal vaksinerte med AstraZeneca i Samnanger til og med veke 10/2022

 

Dose 1

Dose 2

Veke 9 - 2021

43

0

Veke 10 - 2021

49

0

Totalt

92

0

 

Tal vaksinerte i Samnanger til og med veke 10/2022  -  Totalt for alle vaksinetypar

 

Dose 1

Dose 2

Dose 3

Påfylls-dose
 65+

Påfylls-dose 
45 - 64 

Påfylls-dose 
helsepers.

Påfylls-dose ansatte skule og barnehg.

Påfyllsdose
18 - 44 år

Andre

Sum totalt

1901

1804

41

505

421

99

37

208

15


Sist oppdatert: 06.05.2022
Publisert: 28.12.2020