HeimKoronaKoronatest og koronatelefonen

Koronatest og koronatelefonen

Reiser innanlands

Alle reiser innanlands kan gjennomførast. Ver likevel merksam på at det kan vera lokale tiltak i kommunen du reiser til. 

Sjå her for oppdatert informasjon: 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reiser-innenlands/


Kva tid bør du halde deg heime?

Har barnet fått vondt i halsen, og du lurer på om barnet burde vera heime frå barnehage/skule? Her finn du ei oversikt over kva tid barnet bør vera heime.

På Folkehelseinstituttet sine sider finn du meir informasjon om barn og smitte.

Folkehelseinstituttet har også laga ei god oversikt over når ungdom og vaksne bør vere heime frå skule/arbeid. 

FHI-plakat om testing for covid-19

Synes du det er vanskeleg å vita om du bør testa deg for korona? Då kan tenesta til Helsenorge "Koronasjekk" vera nyttig.

Trykk her for å prøva Koronasjekk.

Lurer du på om symptoma kan skuldast covid-19, forkjøling, influensa eller allergi? Les meir på Folkehelseinstituttet si nettside.


Desse personane testar me

Trykk her for å sjå oppdatert informasjon frå Folkehelseinstituttet om kven som til ei kvar tid skal testast.


Testing ved reise til utlandet

Teststasjonen i Samnanger skal ikkje ta imot testing av reisande til utlandet. Dette må den einskilde sørga for hos privat aktør. Staten har etablert ei ordning der private aktørar kan tilby testing til koronasertifikat og få refusjon frå staten. Testen vil då vera gratis for innbyggjaren. 

Trykk her for meir informasjon om ordninga.  


Slik går du fram for å testa deg i Samnanger

Alle som skal testast må ha avtalt time på førehand. Time bestiller du ved å ringja kommunen sin koronatelefon:

 

Koronatelefonen i Samnanger
Telefonnummer: 96 62 69 68
Normal opningstid: Kvardagar kl. 09.00 - 14.00.

 

Teststasjonen er open måndag, onsdag og fredag, og testing føregår vanlegvis
kl. 12.40 - 13.00. 


Slik testar me

Testinga vert normalt gjort ved Samnanger helsetun på Haga Sjå i kart

Sjølve prøvetakinga er fort gjort. Koronatesten er ein pinne med ein bomullsdott i enden. Denne skal førast inn i svelg/nase.

Prøven blir sendt til Haukeland Universitetssjukehus for analyse. Det tar nokre dagar å analysera prøven.

Logg deg inn på Helsenorge.no og finn prøvesvaret.

Ikkje ring koronatelefonen om du berre ventar på prøvesvar!

Dersom du har blitt testa for covid-19 vil du finne resultatet av prøven på sida Min helse på Helsenorge.


Er du i, eller lurer du på om du bør vera i karantene?

Sjå råda frå Folkehelseinstituttet for heimekarantene


Har du spørsmål om koronaviruset?

Meir informasjon om koronaviruset finn du på helsenorge.no. 


Koronatelefonen

Det er oppretta eit eige telefonnummer til legekontoret i Samnanger for personar som mistenker koronasmitte:

Koronatelefonen i Samnanger
Telefonnummer: 96 62 69 68
Normal opningstid: Kvardagar kl. 09.00 - 14.00.

 

Om du treng veiledning eller hjelp vedr. koronasmitte utanom koronatelefonen si opningstid, ring Samnanger legekontor på tlf. 56589100 eller legevakta på tlf. 116117. Her vil du få hjelp, og ved behov også bli sett i kontakt med kommunen sitt smittevernpersonell.

For generelle spørsmål om koronavirusutbrotet: benytt nasjonal informasjonstelefon: 81555015. 

Hald deg oppdatert

Samnanger kommune følgjer råd frå nasjonale helsestyresmakter. Me endrar rutinane og tiltaka våre når det kjem nye råd. Difor er det viktig at du held deg oppdatert.

Følg med her på nettsida til kommunen, samt på www.helsenorge.no og www.fhi.no for siste nytt.


Sist oppdatert: 04.10.2021
Publisert: 20.10.2020