HeimKoronaLokale koronaforskrifter

Lokale koronaforskrifter

Forskrift om fritak for smittekarantene

Forskrifta vart vedteken av formannskapet 20.08.2021 og tredde i kraft same dato. 

Føremålet med forskrifta er at ung skal ha ein mest mogleg normal kvardag med vanlege skuletilbod samstundes som det er smittevernfaglege tiltak for å hindre eller avgrense spreiing av covid-19. 

Trykk her for å lasta ned forskrifta

Forskrift om smittevernfagleg drift på byggeplassar. 

Forskrifta gjaldt i perioden 12.02.2021 - 28.02.2021.

Trykk her for informasjon om forskrifta.  


Sist oppdatert: 30.08.2021
Publisert: 18.02.2021