HeimKoronaRisikonivået i Samnanger

Risikonivået i Samnanger

Risikonivået for å verta smitta av covid-19 i Samnanger kommune vert til ei kvar tid vurdert. Utgangspunktet for vurderinga er lokalt, regionalt og nasjonalt smittetrykk, tendensen i smitteutviklinga i det siste, samt forventa utvikling i den næraste framtid basert på den erfaring og kunnskap me har. 

Vurderinga er også basert på risikovurderinga som FHI, Helsedirektoratet og Statsforvaltaren kjem med.

Modellen brukar skalaen 1 - 5, der nivå 1 betyr lavt smittetrykk/liten risiko for smitteoppblomstring i næraste framtid, medan nivå 5 betyr svært høgt smittetrykk og høg risiko for smitteoppblomstring i næraste framtid. På nivå 5 er det ukontrollert spreiing av smitte i samfunnet, og fare for at sjukehusa sin kapasitet vert overbelasta.

Risikonivå pr. 20.09.2021

Pr. 20.09.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå 1 (Kontroll).

Tidlegare risikonivå

Risikonivå pr. 30.08.2021

Pr. 30.08.2021 er Samnanger komune sitt risikonivå 1 (kontroll)

Risikonivå pr. 13.08.2021

Pr. 13.08.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå 1 (Kontroll)

Risikonivå pr. 05.07.2021

Pr 05.07.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå 1 (Kontroll)

Risikonivå pr. 21.06.2021 

Pr. 21.06.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå 1 (Kontroll).

Risikonivå pr. 14.06.2021

Pr. 14.06.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå 1 (Kontroll).

Risikonivå pr. 07.06.2021

Pr. 07.06.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå 1 (Kontroll)

Risikonivå pr. 31.05.2021

Pr. 31.05.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå 1 (Kontroll).

Risikonivå pr. 23.05.2021

Pr. 23.05.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå 1 (Kontroll)

Risikonivå pr. 09.05.2021

Pr. 09.05.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå 1 (Kontroll)

Risikonivå pr. 02.05.2021

Pr. 02.05.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå 1 (Kontroll)

Risikonivå pr. 24.04.2021

Pr. 24.04.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå 1 (Kontroll)

Risikonivå pr. 29.03.2021

Pr. 29.03.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå 2 (Kontroll med klynger)

Risikonivå pr. 22.03.2021

Pr. 22.03.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå: 1 (Kontroll). 

Risikonivå pr. 15.03.2021

Pr. 15.03.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå: 1 (Kontroll). 

Risikonivå pr. 08.03.2021

Pr. 08.03.2021 er Samnanger kommune sitt risikonivå: 1 (Kontroll). 

Risikonivå pr. 27.02.2021

Pr. 27.02.2021 var Sanmanger kommune sitt risikonivå: 1 (Kontroll).

Risikonivå pr. 17.02.2021

Pr. 17.02.2021 var Sanmanger kommune sitt risikonivå: 1 (Kontroll).

Risikonivå pr. 10.02.2021

Pr 10.02.2021 var Samnanger kommune sitt risikonivå: 2 (Kontroll med klynger).

Risikonivå pr. 04.02.2021

Pr. 04.02.2021 var Samnanger kommune sitt risikonivå: 2 (Kontroll med klynger). 

Risikonivå pr. 27.01.2021

Pr. 27.01.2021 var Samnanger kommune sitt risikonivå: 1 (Kontroll). 


Sist oppdatert: 20.09.2021
Publisert: 18.02.2021