Digihjelpa

Den digitale utviklinga går raskt. Med prosjektet Digihjelpa ønskjer Samnanger kommune å tilby rettleiing til personar med liten eller ingen digital kompetanse. Hovudmålet er at alle innbyggarar skal kunne ta i bruk PC/mobil/nettbrett og offentlege digitale tenester (t.d. bankid, helsenorge, digipost, minid, epost, internett). Me vil òg gje rettleiing i ulike appar (t.d. skyss, Vy, Facebook). Rettleiing og foredrag er ope for alle og gratis.

Rettleiing kvar måndag

Kvar måndag frå og med 5. september kan du få rettleiing i biblioteket på dagtid.

Kl. 09.30-11.30 Individuell rettleiing
• Du kan møta opp utan avtale
• Det vert sett av inntil 20 min. per person


Kl. 12.30-14.00 Digi-kafè
• Open for alle
• Kort presentasjon av ulike tema frå gong til gong ved rettleiar
• Høve til å stille spørsmål og få hjelp
• Sosialt
• Enkel servering

Merk:
Alle må ha med eigen PC/nettbrett/mobil. Rettleiing og kafè vil ikkje vera ope i haust- og juleferie.

Foredrag

Det vert høve til å få med seg ulike presentasjonar av digitale tenester i løpet av hausten på ettermiddag/kveld. Meir informasjon om kommande foredrag vert lagt ut her.

Kontakt

Ønskjer du meir informasjon om prosjektet?
Send epost til digihjelpa@samnanger.kommune.no eller ring 56 58 74 00

Prosjektet er støtta med tilskot frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet


Sist oppdatert: 03.07.2023
Publisert: 26.09.2022