HeimKultur og aktivitetFriluftslivSkilting, merking og tilrettelegging av turstiar

Skilting, merking og tilrettelegging av turstiar

Har du eller ditt lag lyst å bidra? 

Samnanger kommune har i dag samarbeidsavtalar med fleire lag og organisasjonar kring tilsyn og vedlikehald av turstiar. Kommunen betalar ein årleg sum til dei laga som inngår ein slik avtale. Om ditt lag ønskjer å bidra, ta kontakt med: 

 

Tilskotsordning for tilrettelegging og utvikling av friluftslivstiltak

Samnanger kommune deler kvart år ut kulturmidlar til ulike kulturtiltak i kommunen (delegert vedtak). I tillegg kan ein også søkje på midlar frå Vilt- og fiskefondet (politisk vedtak). Sjå Samnanger kommune - Tilskotsordningar og stipend for informasjon om dei ulike ordningane. 


Sist oppdatert: 14.02.2021
Publisert: 20.10.2020