HeimKultur og aktivitetFrisklivssentral

Frisklivssentral

Frisklivssentralen er ei helsefremmande og førebyggande kommunal helseteneste.
Målgruppa er personar med sjukdom eller auka risiko for sjukdom, og som treng støtte til å endra levevanar og meistra helseutfordringar. Tilbodet kan være aktuelt både som førebygging, avgrensa utvikling av sjukdom og som del av eit behandlings- og/eller rehabilliteringsforløp.

Frisklivssentralen ønskjer å stimulera til utvikling av den kommunale helsetenesta ved å fremja fysisk og psykisk helse, førebyggje sjukdom, bidra til meistring av sjukdom og til betre ressursutnytting av samla innsats i helse- og omsorgstenesta.

Lokasjon og kontaktinformasjon

Frisklivssentralen er samlokalisert med frivilligsentralen på biblioteket, i Samnanger friskliv- og frivilligsentral.
Frisklivskoordinator, Rikke Gjerde, er tilsett i 50% stilling.
E-post: frisklivsentral@samnanger.kommune.no.
Facebook og Instagram: Samnanger friskliv- og frivilligsentral.

Frisklivskalenderen
Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
11:00 - 12:30
Sterk og stødig
På biblioteket
Påmelding
10:00 - 10:45
Utetrening
Ute ved biblioteket
Open for alle
ingen påmelding
   
18:00 - 18:45
Frisklivstrening - lavterskel
Ute ved biblioteket
Open for alle
ingen påmelding
13:45 - 14:30 
Bassengtrening
På ungdomsskulen på Tysse
Påmelding
   
18:45 - 19:45
Frisklivstrening
Ute/inne ved biblioteket
Open for alle
ingen påmelding
   

 

19:00 - 19:45
Bassengtrening
På ungdomsskulen på Tysse
Påmelding
     

 

 

Ynsker du å oppnå betre helse?

Medisinsk yoga

Ei roleg og enkel treningsform med fokus på pust, ro og nærvær.

Om kurset

Medisinsk yoga er ein medisinsk og terapeutisk yogaform med fokus på klinisk praksis og forskning. Medisinsk yoga passar alle som vil ha det betre, uansett utgangspunkt.
Kan du puste, kan du gjere medisinsk yoga.

Kven passar kurset for?

Kurset er for deg som ønskjer ei roleg og enkel treningsform med yoga. Medisinsk yoga har fokus på pust, ro og nærvær og kan vere eit effektivt verktøy for mellom anna stressreduksjon. Du treng ingen forkunnskapar for å delta. Treninga skjer hovudsakleg sittande og liggande på matte.

Praktisk informasjon:

Stad: Biblioteket på Bjørkheim

Påmelding: send mail til frisklivsentralen ved interesse. Kursa vert fortløpande sett i gong.

Pris: 300,- for 6 ganger

Utetrening

Ei sosial og lavterskel treningsgruppe.

Om treninga

Utetreninga er ei lavterskel treningsgruppe med fokus på enkel styrke, balanse, kondisjon og gode rørsler til musikk. Treninga vert utført i ståande. Me inviterar til ei lita kaffistund etter treninga.

Kven passar treninga for?

Utetreninga passar for ungdom, vaksne og seniorar. Du kan vera heilt utrent, eller ha trent litt. Det kan passa for deg som ønsker å koma i gong med aktivitet, eller for deg som vil vedlikehalda form. Øvingane vert utført i ståande og ein treng ikkje ned på bakken. Kvar enkelt tilpassar treninga ut frå sine fysiske forutsetningar.

Praktisk informasjon:

Stad: I parken utanfor biblioteket på Bjørkheim

Tidspunkt: onsdagar kl.10-11.

Påmelding: Ingen påmelding – berre til å møta opp.

Pris: Treninga er gratis

Bekledning: Kle deg etter vêr og vind. Ha på brodder eller piggsko om det er glatt eller snø.

Frisklivstrening

Ei kjekk treningsgruppe med fokus på styrke for heile kroppen.

Om treninga

Frisklivstreninga er ei treningsgruppe med fokus på styrketrening for heile kroppen. Her kan du gjera øvingar i ditt tempo. Det blir gitt opplæring i alle øvingane. Treninga er inne i vintersesongen, elles er den ute.

Kven passar treninga for?

Frisklivstreninga passar for ungdom, vaksne og spreke seniorar. Du vil få godt utbytte av treninga både om du er heilt utrent eller godt trent frå før. Treninga foregår i ståande og på bakken/gulvet.

Praktisk informasjon:

Stad: I parken utanfor biblioteket på Bjørkheim. I vintersesongen er treninga inne på biblioteket.

Tidspunkt: tysdagar kl.18:45 - 19:45

Påmelding: Ingen påmelding – berre til å møta opp.

Pris: Treninga er gratis

Ha med: Joggesko, gode kle til å bevega deg i, og matte om du har dette. Matte kan også lånast på staden

Sterk og stødig

Ei sosial og lavterskel treningsgruppe for deg over 65 år.

Om treninga

Sterk og Stødig er eit nasjonalt konsept med treningsgruppe for seniorar over 65 år. Treninga er 1 gong i veka, og er drevet av frivillige instruktørar som har fått god opplæring. Det er i hovudsak øvingar for beinstyrke og balanse. Det er lagt opp til ei sosial stund etter treninga.

Kven passar treninga for?

Sterk og stødig passar for deg som er over 65 år, og som kjenner deg litt ustø eller at du kjenner at funksjonen din endrar seg. Du må vera i stand til å gå utan ganghjelpemiddel inne.

Praktisk informasjon:

Stad: Biblioteket på Bjørkheim.

Tidspunkt: Tysdag kl. 11:00 - 12:30

Påmelding: Meld på til frisklivskoordinator.

Pris: Treninga koster 300 kr kvart halvår. 

Transport: Du må sjølv koma deg til og frå treninga.

Tankevirus

Eit meistringskurs som hjelper deg å identifisera «tankevirus» som kan bli behandla med «psykologiske vitaminer»

Om kurset

Tankevirus er eit nyttig og gøyalt meistringskurs om korleis tankane og merksemda påverkar humøret og handlingane dine. Kurset er utvikla av norske psykologar og forskarar, og presenterer negative tankar som ulike tankevirus som kan bli behandla med psykologiske vitaminer. I løpet av tre samlingar á 2 timer får du innføring i ulike typar tankevirus og lærer ulike metodar for korleis du kan forhalda deg til desse på en god måte.

Kven passar kurset for?

Dette kurset er for alle som er mellom 18 og 67 år – frå deg som slit med angst eller depresjon til deg som ønsker å læra meir om korleis psykologi påverkar oss i kvardagen.

Praktisk informasjon:

Stad: Biblioteket på Bjørkheim

Tidspunkt: ikkje fastsett

Påmelding: send mail til frisklivsentralen for påmelding.

Pris: Ikkje fastsett

 

BraMat for betre helse

Eit kosthaldskurs med fokus på bra mat for god helse

Om kurset

Kurset tek utgangspunkt i Helsedirektoratet si anbefaling for ernæring og fysisk aktivitet. Kurset skal motivera, hjelpa og støtta deg som deltakar til å gjera positive forandringar i kosthaldet under mottoet «små skritt – store forbetringar». Kurset gjev deg ein introduksjon i endring av levevanar og forslag til korleis ein begynner prosessen med å endra kostvanar.

Kven passar kurset for?

Kurset passar for deg som kan ha nytte av å gjera endringar i levevanar med fokus på kosthaldsendringar. Kurset tek utgangspunkt i Helsedirektoratet sine anbefalingar for ernæring og fysisk aktivitet, og passar for personar som med fordel kan endra levevaner for å forebygga komplikasjonar og/eller utvikling av sjukdom.

Praktisk informasjon:

Omfang: Fem kursdagar à 2 timar.

Antal deltakarar: 5-10 personar

Stad: Ikkje fastsett

Tidspunkt: Ikkje fastsett

Påmelding: Kurset er ikkje ope for påmelding enno, men ta gjerne kontakt med frisklivskoordinator viss du har interesse for dette kurset.

Pris: Ikkje fastsett

Bassenggruppe

Enkel bassengtrening for deg som har godt av varmt vatn.

Om treninga

Bassengtreninga er ei gruppetrening i vatn, etter landsforeninga for hjerte- og lungesjuke (LHL) sin mal. Det er lagt opp til 45 minutt med trening for styrke og kondisjon, til musikk. Det er rom for å bruka bassenget etter gruppetreninga.

Kven passar treninga for?

Bassengtreninga passar for ungdom, vaksne og seniorar. Det passar godt for deg som av ulike grunnar har godt av å vera i oppvarma basseng eller som lettare kan bevega deg i vatn. Kvar enkelt tilpassar treninga ut frå sine fysiske forutsetningar.

Praktisk informasjon:

Stad: Bassenget på Samnanger ungdomsskule

Tidspunkt: tysdagar kl. 19:00 og onsdagar kl. 14:00

Påmelding: Påmelding til frisklivsentralen. 

Pris: Treninga kostar 50 kr kvar gong. Betaling på staden.

Bekledning: Hugs badehette.

Frisklivstrening lavterskel

Ei lavterskel treningsgruppe med fokus på gode styrkeøvingar.

Om treninga

Friskliv lavterskel er ei enkel treningsgruppe med fokus på styrkeøvingar for heile kroppen. Treninga vert utført sitjande og ståande.

Kven passar treninga for

Utetreninga passar for ungdom, vaksne og seniorar. Du kan vera heilt utrent, eller det kan vera lenge sidan du har trent. Det kan passa for deg som ønsker å koma i gong med styrketrening, eller for deg som vil vedlikehalda muskelstyrke. Øvingane vert utført i ståande og sitjande og ein treng ikkje ned på bakken. Kvar enkelt tilpassar treninga ut frå sine fysiske forutsetningar.

Praktisk informasjon

Stad: i parken utanfor biblioteket på Bjørkheim, treninga foregår inne på biblioteket i vinterhalvåret.

Tidspunkt: tirsdager kl 18:00 - 18:45

Påmelding: Ingen påmelding - berre til å møte opp

Pris: Treninga er gratis

Bekledning: Gode sko og kle til å bevega seg i

Søvnkurs

Eit digitalt søvnkurs for deg som ynskjer betre og meir samanhengade søvn.

Om kurset

Søvnvansker er blant dei vanlegaste helseplagane i befolkningen. Rundt ein av tre vaksne slit vekentleg med søvn, medan inntil 15 prosent har meir langvarige plager. Dette kurset har som mål å gje deg tilgang til gode og effektive verktøy for å oppnå betre og meir samanhengande søvn, kortare innsovningsfase, og meir overskot i kvardagen.

Kven passar kurset for

Kurset passar for deg med søvnvanskar, og som er over 18 år

Praktisk informasjon

Stad: kurset er digitalt
Tidspunkt: ikkje fastsett
Påmelding: send mail til frisklivskoordinator for å delta på kurset
Pris: kurset er gratis

Lenker til gode verktøy

Det fins mange gode verktøy (som apper og filmar) som kan bistå deg med det du ynskjer å endre eller hjelp til å leva betra med. Her finn du lenker til anbefalte verktøy du kan nytta:


Sist oppdatert: 13.02.2024
Publisert: 21.12.2022