Idrettsanlegg

Her finn du oversikt over idrettsanlegg i Samnanger kommune.

 

Hagabotnane idrettsanlegg

I Hagabotnane ligg kommunen sitt anlegg for fotball og friidrett. Her er det krøllgrasbane (med flomlys) med løpebanar (friidrettsdekke), grusbane (med flomlys) og garderobeanlegg. Ta kontakt med Samnanger Idrettslag for å få informasjon om treningstider etc.

Totræna vinterpark

Totræna er Samnanger Idrettslag sitt anlegg for langrenn, med løyper på frå 1 til 5 kilometer (3 kilometer lysløype). I Totræna er det vanlegvis skiforhold frå desember til slutten av mars. Løypene blir oppkjørt av løypemaskin/snøscooter. Det er bilveg heilt fram til skianlegget.

Ta kontakt med Samnanger Idrettslag (sjå www.samnangeridrett.no) for å få informasjon om treningstider etc.

Også på Bergen og Omland Friluftsråd sine nettsider finn du informasjon om Totræna vinterpark.

Eikedalen skisenter

I Eikedalen er det alpinanlegg med 7 skitrekk og 1 stolheis. Eikedalen er eit populært utfartsmål for ivrige alpininstar frå heile Bergensdistriktet. Ta kontakt med skisenteret på telefon 56 58 88 62 dersom du har spørsmål om opningstider etc. Ta kontakt med Samnanger Idrettslag for å få informasjon om treningstider etc for alpintgruppa. Trykk her for heimesida til Eikedalen skisenter

Rullebrettrampe

Det er ein rullebrettrampe mellom bensinstasjonen på Bjørkheim og Nordbygda Grendahus.

Ballbinger

Det er ballbinge ved begge skulane i kommunen, 2 stk. ved Samnanger barneskule og 1 stk ved Samnanger ungdomsskule. I tillegg er det også ballbinge i Rolvsvåg og ved Sætervika Ungdomssenter. Ballbingene kan brukast til ulike typar ballspell, t.d. fotball og handball.

Skytebane

Tysse skyttarlag har skytebane m/klubbhus i Gaupholmsmarka. Her er det 100- og 200-meters bane. Det er i tillegg felt-terreng i baneområdet. Ta kontakt med skyttarlaget for nærare informasjon.

Miniatyrskytebane

Tysse skyttarlag har også innandørs miniatyrskytebane i kjellaren i garderobebygget ved Hagabotnane idrettsanlegg. Ta kontakt med skyttarlaget for nærare informasjon.

Symjehall

På Samnanger ungdomsskule er det 12 meters innandørs symjebasseng.

Opningstider i symjehallen:
Symjehallen har normalt ope frå ca. oktober til mai. Første opningsdag om hausten og siste opningsdag om våren vert kunngjort i lokalavisa Samningen, samt her på kommunen sine nettsider.

Tidar for bading (når bassenget er ope);

Type bading Tidspunkt
Offentleg bading - Familiar med barnehageborn Onsdag 17:30 - 18:30
Offentleg bading - Familiar med skuleborn Onsdag 18:30 - 19:30
Offentleg bading - Damebading Onsdag 19:30 - 20:30
Offentelg bading - Herrebading Onsdag 20:30 - 21:30

 

I tillegg til at den er stengt om sommaren, er symjehallen også stengt i skulane sine feriar i løpet av skuleåret (haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie).  

Billettprisar symjehallen:

Billettprisar for symjehallen finn du i kommunen sitt betalingsregulativ. Det er kommunestyret som fastset billettprisane.

Betalingsregulativ -  Diverse kommunale avgifter og gebyr

 


Sist oppdatert: 02.12.2021
Publisert: 20.10.2020