Symjehall

På Samnanger ungdomsskule er det 12 meters innandørs symjebasseng.

Opningstider i symjehallen:
Første opningsdag om hausten og siste opningsdag om våren vert kunngjort i lokalavisa Samningen, samt her på kommunen sine nettsider.

Symjehallen er stengd inntil vidare (2023)

 

Type bading Tidspunkt
Offentleg bading - Familiar med barnehageborn Onsdag 18:00 - 18:45
Offenteleg bading - Familiar med skuleborn Onsdag 18:45 - 19:30
Offentleg bading - Damebading Onsdag 19:30 - 20:30
Offentleg bading - Herrebading Onsdag 20:30 - 21:30

I tillegg til at den er stengt om sommaren, er symjehallen også stengt i skulane sine feriar i løpet av skuleåret (haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie).


Billettprisar symjehallen:
Billettprisar for symjehallen finn du i kommunen sitt betalingsregulativ. Det er kommunestyret som fastset billettprisane.

Gebyrliste 2024 – Kommunale gebyr og avgifter

Gebyrliste 2023 – Kommunale gebyr og avgifter

Betalingsregulativ 2022 – Diverse kommunale avgifter og gebyr


Sist oppdatert: 14.08.2023
Publisert: 21.01.2022