Kulturminne og museum

Museum og kulturhistoriske samlingar i kommunen

Antons kulturhistoriske senter

Velkommen til Antons kulturhistoriske senter held til på Frøland og er staden for ein positiv nostalgioppleving. Her er det hovudfokus på 50- og 60-talet og eiges og drivast av Anton Drønen, med god hjelp av familie og vener.

I underetasjen er det utstilt ein del gamle kjøretøy, dei fleste frå 50- og 60- talet, og rundt desse finn du historikk og gjenstandar som er knytt til desse tider. 

I andre etsje er det ein vandring gjennom dagleglivet slik det var for "ei tid sidan" og dei fleste som har levd ei stund vil kjenne seg igjen her.

Dei har og ein kafè der ein kan kjøpa seg ein kopp kaffi og noko å bita i, mens ein ser på ein nostalgisk filmsnutt eller ein kan spille ein gamal slager på den gamle jukeboksen som står i hjørnet.

Ynskjer du å avlegge besøk, kan du koma innom i dei opningstidene som vert annonsert på facebook sida eller bestilla omvisning.

Ta kontakt via melding, eller ring 92286972, for spørsmål eller avtalar.

Fjordtønna

Fjordtønna er ikkje berre ein produksjonsbedrift i Tysse i Samnanger, me er og eit mykje besøkt "museum", kor me visar korleis me held gamle bødtkartradisjonar i hevd gjennom vår produksjon. 

Der fortel me tønnas historie, utviklingsprosessen og syner ein del av arbeidsoperasjonane frå bord og plank til ferdig tønne.

Fjordtønna tek og mot grupper for omvising i fabrikken. Omvisinga tek 1-1,5 time og kostar kr. 100,- p.p. (min. 15 pers).

Enkel servering!

Ein slik omvising må tingast på førehand, så ikkje nøl med å ta kontakt på mobil 92253785 for å avtale dato og tidspunkt!

Heimeside: www.fjordtynna.no

Fossen bratte - "Brudesløret"

Den gedigne Fossen bratte er verdt eit stopp. Med sitt veldige fall err fossen litt av eit syn, og det er flott utsikt nedover dalen frå stupet der fossen buldrar utfor.

Det knyter seg ei tragisk historie til Fossen bratte. Den 13. juli 1951 var det unge ekteparet Ginette Doux og René Zephir Laigle på bryllaupsreise då dei kjørde utfor vegen øvst ved fossen. Dei mista begge livet. Nedst i dalen er det sett opp ein minneplakett om hendinga

Tysse - den moderne "gamlebyen"

Tysse er administrasjonssentert i Samnanger. Kommunehuset ligg på Indre-Tysse, på nordsida av den mektige Tysseelva. Ytre-Tysse, sør for elva, er sjølve "Gamlebyen". Dette er den historiske tettstaden i Samnanger, og på 1920-talet blomstra turismen her. 

Kaiområdet på Ytre-Tysse er nytt og flott og har landgang for småbåtar. Den smale Tyssegata, som vart miljøgate i 2011, snor  seg gjennom Ytre-Tysse. Her ligg gamle, idylliske trehus på rekke og rad. Her ligg og Tusenårsstaden.

Ved Tysseelva ragar den karakteristiske SAFA-pipa opp frå Samnanger fabrikkar sine lokaler. 

Tett på elva like overfor Safa-bygget finn ein også vesle Smio, eit koseleg gamalt murhus der det vert arrangert kunstutstilling kvar somar.


Sist oppdatert: 15.03.2021
Publisert: 20.10.2020