Ung Samning

Bygdekino 

Det er kino i Nordbygda grendahus (Bygdekinoen). Informasjon om filmprogrammet finn du i lenka nedanfor:

Samnanger ungdomsklubb

Ein gong i månaden blir det arrangert ungdomsklubb på Samnanger bibliotek. Her er det mogleg for ungdom frå 8. klasse og opp til 1. vgs å komma for å henga. Her kan du spela Playstation, bordtennis og biljard. Det blir òg musikk, mat og god stemning. Ungdomsklubben varer som regel mellom 18:30 - 22:30.

Følg med på ungdomsklubben si Facebook-side for å få med deg framtidige arrangement. 

 LAN Party

En gang i halvåret blir det arrangert LAN Party på biblioteket i Samnanger. Følg med på kommunen sin Facebook side for når neste arrangement er. 

På grunn av korona blir det foreløpig ikkje arrangert LAN Party.

Sommarklubben

I sommarferien vert det arrangert sommarklubb for barn. Dette er eit gratis aktivitetstilbod for barn som byrjar i 4., 5., 6. og 7 klasse til hausten. Her blir det ulike aktivitetar over 5 dagar. Eit søknadsskjema blir lagt ut i juni. Skjemaet må sendast til kommunen. Sommarklubben har 20 plassar. 

UKM- Ung kultur møtast

Kvart år i februar arrangerer me UKM festival på barneskulen i Samnanger. 

Klikk her for meir informasjon om UKM 2023.

Ungdomsrådet 

Samnanger har sitt eget ungdomsråd. Klikk her for meir informasjon.


Sist oppdatert: 17.01.2023
Publisert: 31.08.2018