Ung Samning

Bygdekino 

Det er kino i Nordbygda grendahus (Bygdekinoen). Informasjon om filmprogrammet finn du i lenka nedanfor:

Samnanger ungdomsklubb

Ein gong i månaden blir det arrangert ungdomsklubb på Samnanger bibliotek. Her er det mogleg for ungdom frå 8 klasse og opp til 1 vgs å komma for å henga. Her kan du spela Playstation, bordtennis og biljard. Det blir òg musikk, mat og god stemning. Ungdomsklubben varer som regel mellom 18:30 - 22:30.

Følg med på ungdomsklubben sin Facebook side for å få med deg fremtidige arrangementer. 

På grunn av korona blir det foreløping ikkje arrangert ungdomsklubb. 

Ungdomsbading

Torsdagar ønskjer me ungdom frå 8. trinn og opptil 18 år velkomen til ungdomsbading i symjebassenget på ungdomsskulen kl 18.00-19.30.

Meir info om ungdomsbading våren 2021 vil verta lagt ut her. 

 LAN Party

En gang i halvåret blir det arrangert LAN Party på biblioteket i Samnanger. Følg med på kommunen sin Facebook side for når neste arrangement er. 

På grunn av korona blir det foreløpig ikkje arrangert LAN Party.

Sommarklubben

I sommarferien arrangeres det sommarklubb for barn. Dette er eit gratis aktivitetstilbod for barn som byrjar i 4., 5., 6. og 7 klasse til hausten. Her blir det ulike aktivitetar over 5 dagar. Eit søknadsskjema vil bli lagt ut i juni som må sendast til kommunen. Sommarklubben har 20 plassar. 

UKM- Ung kultur møtast

Hvert år i februar arrangerer me UKM festival på barneskulen i Samnanger. 

Klikk her for mer informasjon om UKM.

På grunn av korona er UKM 2021 dessverre avlyst. 

Ungdomsrådet 

Samnanger har sitt eget ungdomsråd. Klikk her for meir informasjon.


Sist oppdatert: 05.01.2022
Publisert: 20.10.2020